Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет е част от консорциум, функциониращ като EIT Food Hub за България заедно с Аграрен Университет-Пловдив и Клийнтех България ООД

   
Софийският университет е част от консорциум, функциониращ като EIT Food Hub за България заедно с Аграрен Университет-Пловдив и Клийнтех България ООД

В началото на 2021 г. с цел подпомагане на дейностите по създаване на бизнес и стартиращата екосистема в агро-хранителния сектор е създаден консoрциум между Аграрния университет-Пловдив и Клийнтех България ООД с подкрепата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Консорциумът е създаден в рамките на международен проект на Европейския институт за иновации и технологии в храните (EIT Food) да изпълнява ролята на ЕIT Food Хъб за България през периода 2021-2023 г.

Хъбът ще действа като катализатор на партньорства за увеличаване на усвояването на знанията и уменията от участниците в селскостопанския хранителен сектор и заинтересованите страни, ще улесни участието на студенти, изследователи, предприемачи, стартиращи фирми, представители на индустрията и експерти в програмите на EIT Food и инициативи на европейско ниво, създаващи условия за подпомагане развитието на стартиращи предприятия в хранително-вкусовата промишленост, трансфер на научни знания и иновативни технологии и съвместно участие в национални и международни програми и проекти.

Отворени за кандидатстване към момента са 2 програми (на EIT Food, от които могат да се възползват българските студенти и докторанти, научни работници, предприемачи, стартъпи и всички заинтересовани и работещи в агро-хранителната индустрия.

EIT Food е пан-европейско партньорство с ориентиран към потребителите подход, който има за цел да подпомогне иноватори, предприемачи и студенти да разработват и развиват решения на предизвикателства, пред които е изправено обществото в световен мащаб, да ускорят развитието и внедряването на иновациите, да създават работни места и кариери и в крайна сметка да повишат конкурентоспособността на Европа. Целта на EIT Food e да промени начина, по който нашата храна се произвежда, доставя, консумира и рециклира и да създаде стабилен във времето и ефективен хранителен сектор, подкрепящ една устойчива и кръгова био-икономика.

19