Начало / Новини / Новини и събития / Самостоятелна изложба на доц. д-р Добрин Атанасов

   
Самостоятелна изложба на доц. д-р Добрин Атанасов

Самостоятелната изложба „Пространство – материя“ на доц. д-р Добрин Атанасов от Катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата беше представена на уеб сайта на проект „ЕКО-арт/АРТ-еко“.

Изложбата включва поредица от художествени интервенции в природната среда, основаващи се на т. нар. ситуационен (site-specific) подход. Следваната обща концепция предполага пробив в общоприетата за естествена организация на средата и осмислянето на заобикалящото ни пространство. Водеща характеристика на представените произведения е тяхната материална неустойчивост. Творбите са изградени от ефимерни материали, като листа, пръст, клони и др. Поради това, трайността им е изключително ограничена във времето. Реализацията им е в рамките на фестивали, симпозиуми, публични събития и уъркшопи. Повечето от представените работи са създадени в творчески тандеми или с помощта на групи доброволци.

1

Проект „ЕКО-арт/АРТ-еко“ се реализира с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет. Ръководител на проекта и автор на неговия уебсайт е гл. ас. д-р Явор Грънчаров.

Изложбата на доц. д-р Добрин Атанасов може да бъде видяна на: https://fnoi.uni-sofia.bg/artprojects/?page_id=1248

2
3