Начало / Новини / Новини и събития / Самостоятелна изложба „Карантинни експерименти“ на Теодора Гигова

   
Самостоятелна изложба „Карантинни експерименти“ на Теодора Гигова

Самостоятелната изложба „Карантинни експерименти“ на Теодора Гигова, студентка в 4 курс на бакалавърска програма „Графичен дизайн“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, е представена на уеб сайта на проект „Арт инициативи 2020“. Изложбата обединява три серии от творби с различно предназначение: „Me, the Consumer“, „10 дни под карантина“ и „Ателието по декоративни изкуства“.

В серията плакати „Me, the Consumer“, илюстрирайки реалната ситуация в съвременния свят и разчитайки на хумор и тънка ирония, художничката цели да изведе публиката от комфортната ѝ зона и да я подтикне да мисли. Плакатите са създадени в часовете по дисциплината „Теория на художествения образ“ под ръководството на проф. Лаура Димитрова и гл. ас. Венцислава Стоянова.

Teodora_Gigova_The_consumer_3

От серията „Me, the Consumer“

Серията „10 дни под карантина“ е „вдъхновена“ от боледуването на авторката от Ковид и поставянето ѝ под карантина. Творбите са създадени в часовете по дисциплината „Цветознание и живопис“ под ръководството на проф. Стефан Алтъков.

Teodora_Gigova_Yabylkata

От серията „10 дни под карантина“

„Ателието по декоративни изкуства“ включва проекти за дипляни, които представят ателието и дейностите в него. Проектите са създадени в часовете по дисциплината „Декоративни изкуства и комбинаторика“ под ръководството на проф. Лаура Димитрова и гл. ас. Красимира Дренска.

Teodora_Gigova_Broshura4_2

Проект за дипляна от серията „Ателието по декоративни изкуства“

Проектът „Арт инициативи 2020“ се реализира от Катедра „Визуални изкуства“ с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет. Ръководител на проекта е проф. дн Лаура Димитрова.

Самостоятелната изложба на Теодора Гигова може да бъде видяна на уеб сайта на проект „Арт инициативи 2020“ на български език: https://artinitiativesproject.com/quarantine-experiments и на английски език: https://artinitiativesproject.com/en/quarantine-experiments .

Автор на уеб сайта е Павел Лефтеров, докторант към Катедра „Визуални изкуства“.