Начало / Новини / Новини и събития / С изпити по френски и немски език продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2024-2025 г.

   
С изпити по френски и немски език продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2024-2025 г.

В 9.00 ч. в зала 292 в Ректората започна изпитът по френски език за кандидат-студенти. Председател на изпитната комисия е проф. Ирена Кръстева. В присъствието на декана на Факултета по класически и нови филологии проф. Гергана Петкова кандидат-студент изтегли вариант 2.

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Мадлен Данова поздрави кандидатите с избора им да кандидатстват в Софийския университет и да се явят на изпит по език, защото хората, които знаят езици, имат много по-широк хоризонт. Тя им пожела да покажат всички знания, които са натрупали и да бъдат приети в желаната от тях специалност.

1-1

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит са: „Философия“; „Психология“; „Социология“; „Политология“; „Културология“; „Библиотечно-информационни науки“; „Публични информационни системи“; „Философия“ (на английски език); „Френска филология“; „Испанска филология“; „Португалска филология“; „Класическа филология“; „Унгарска филология“; „Новогръцка филология“; „Румънска филология“; „Тюркология“; „Арабистика“; „Иранистика“; „Китаистика“; „Индология“; „Японистика“; „Кореистика“; „Арменистика и кавказология“; „Регионално развитие и политика“.

2-2

С успешно положени изпити по френски език и география, кандидат-студентите могат да кандидатстват за специалността „Туризъм“.

3-3

В 14.30 ч. в 292 аудитория бе поставено началото на кандидатстудентския изпит по немски език. В присъствието заместник-ректора на Софийския университет проф. д-р Мадлен Данова, на декана на Факултета по класически и нови филологии проф. д-р Гергана Петкова и на изпитната комисия кандидат-студент изтегли вариант номер 3. За този изпит заявления са подали 45 души. Председател на изпитната комисия е доц. д-р Светлана Арнаудова.

1-1

 

Заместник-ректорът на Софийския университет Проф.-д-р Мадлен Данова поздрави кандидатите с „Добре дошли“ в Софийския университет и изрази увереността си, че всички ще дадат най-доброто от себе си, за да постигнат най-висок резултат. Тя ги поздрави за избора им да се насочат към най-старото и най-доброто българско висше училище. Проф. Данова изрази надежда на първи октомври да поздрави всички като първокурсници в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

1-2

Доц. Арнаудова призова кандидатите да пишат спокойно и уверено и им пожела успех.

С успешно положен изпит по немски език може да се кандидатства за следните специалности: „Философия“; „Психология“; „Социология“; „Политология“; „Културология“; „Библиотечно-информационни науки“; „Публични информационни системи“; „Философия“ (на английски език); „Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“; „Испанска филология“; „Португалска филология“; „Скандинавистика“; „Класическа филология“; „Унгарска филология“; „Новогръцка филология“; „Румънска филология“; „Тюркология“; „Арабистика“; „Иранистика“; „Китаистика“; „Индология“; „Японистика“; „Кореистика“; „Арменистика и кавказология“; „Регионално развитие и политика“.

 

С успешно издържани изпити по немски език и по география може да се кандидатства за специалност „Туризъм“.