Начало / Новини / Новини и събития / Публична лекция на тема “Обучението - от ONLINE към ONLIFE: Медийната грамотност като основен образователен подход през 21-ви век“

   
Публична лекция на тема “Обучението - от ONLINE към ONLIFE: Медийната грамотност като основен образователен подход през 21-ви век“

В Заседателна зала 1 на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дн Данаил Данов изнесе публична лекция на тема “ Обучението - от ONLINE към ONLIFE: Медийната грамотност като основен образователен подход през 21-ви век“. Сред гостите на събитието бяха деканите на Факултета за класически и нови филологии, Геолого-географския факултет, ръководителите на катедри „Предучилищна и медийна педагогика“ във Факултета по науки за образованието и изкуствата и „Дигитални медии“ във Факултета по журналистика и масова комуникация.

Събитието, част от процедурата за присъждане на академичната длъжност, бе открито от проф. д-р Маргарита Бакрачева, зам.-декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата. Тя представи водещия като акцентира върху богатата му професионална биография, включваща многобройни публикации и участия в различни национални и международни образователни проекти, свързани с развитието на медийната грамотност и медийната педагогика.

111

След като запозна участниците с основните точки на презентацията си проф. Данов представи подробна статистика, свързана със същността на медийната грамотност, еволюцията на идеята в общоевропейски план и се спря на конкретика по темата, отнасяща се до българската действителност. Той направи критичен анализ на състоянието на медийната грамотност в страната, отбелязвайки приноса Факултета за науки за образованието и изкуствата като водещ център в това научно поле.

В презентацията си проф. Данов обърна централно внимание и на една водеща инициатива - международния проект „European Safe Online Initiative“, в която заедно със Софийския университет участват партньори от различни страни на Европейския съюз – Белгия, Гърция, Кипър и Румъния, както и Европейската асоциация за защита на интересите на медийните потребители, EAVI.

112

В заключение проф. Данов се спря на осигуреното чрез проекта устойчиво развитие на идеята, благодарение на факта, че програмата вече освен като модулно обучение за родители, е част от обучението и на студентите във факултетите, участващи в инициативата – Факултета по науки за образованието и изкуствата, Факултета по класически и нови филологии и Факултета по журналистика и масова комуникация.

113

В проявата се включиха активно близо петдесет участници - студенти, преподаватели, журналисти, представители на българския клон на Safe Net, на Асоциация „Родители“ и на Българската коалиция за медийна грамотност.