Начало / Новини / Новини и събития / Проф. д-р Чавдар Христов бе удостоен с Почетен знак със синя лента на Софийския университет

   
Проф. д-р Чавдар Христов бе удостоен с Почетен знак със синя лента на Софийския университет

На заседание на Академичния съвет ректорът проф. дфн Анастас Герджиков връчи на проф. д-р Чавдар Христов Почетния знак със синя лента на Софийския университет. Предложението за удостояване с високото отличие е на Факултета по журналистика и масова комуникация по повод цялостния му принос за развитието на журналистиката, за приноса му към дейността на Факултета по журналистика и масова комуникация и към катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“.

Проф. Чавдар Христов благодари на ректора, на Академичния съвет и на своите колеги за високото отличие и заяви, че за него винаги е било и е удоволствие да работи в Университета. Той подчерта, че това е така най-вече заради свободата – да изследва комуникационни проблеми, свободата да преподава и да общува с младите хора, да работи с някои от тях в името на науката.

Той добави, че заедно с доктори и докторанти са направили две монографии. Едната, свързана с кризисната комуникация, бе публикувана в две големи европейски бази данни и към този момент има повече от 700 сваляния и почти толкова прочитания. По думите на проф. Христов, предстои да излезе следваща монография.

1

„Казвам това, защото ние разполагаме наистина с много качествени млади хора, които са се ориентирали в полето на науката и това е бъдещето на нашия университет, и аз мисля – добро бъдеще“ – каза накрая проф. Чавдар Христов и още веднъж благодари на всички.

Проф. Чавдар Христов преподава от 1996 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация – първоначално като хоноруван, а след това като щатен преподавател. Преподава на бакалаври и магистри по дисциплините „Убеждаваща комуникация“, „Комуникационен мениджмънт“ и „Кризисна комуникация“. Тези дисциплини са негови авторски разработки. Преподава в специалностите „Връзки с обществеността“ и „Комуникационен мениджмънт“.

Титулярен преподавател е в магистърските програми „Връзки с обществеността“, „Реклама и публична комуникация“, „Спортна журналистика“ и „Креативна комуникация“ по дисциплините „Антикризисен мениджмънт и ПР“, „Кризисен ПР“, „Убеждаваща комуникация“, „ПР по време на криза“, „Скрита комуникация“ и „Стратегическа комуникация“.

2

Научен ръководител е на над 170 защитили дипломанти (бакалаври и магистри), както и на 15 докторанти, от които осем са защитили успешно, четирима са отчислени с право на защита и трима продължават своето обучение.

Ръководител е на две докторантски програми – „Убеждаваща комуникация“ и „Управление на репутационни кризи“. В продължение на десет години е създал школа в тези две научни направления. През 2017 г. съвместно с доктори и докторанти от програмата „Управление на репутационни кризи“ под негово ръководство е издадена едноименна колективна монография. По данни на SSRN тази монография има множество сваляния и прочитания за първите 12 месеца от онлайн публикуването й. През тази година отново с доктори и докторанти, но от програма „Убеждаваща комуникация“ е започнал работа по нова колективна монография с работно заглавие „Управление на масовите възприятия”.

3

Рецензирал е над 200 дипломни работи от образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“, 25 дисертации от образователно-научна степен „доктор“, както и няколко научни труда за академични длъжности „доцент“ и „професор“.

Чавдар Христов е автор на монографиите: „Как да победим кризата“, „Секретните служби и преходът“, „Убеждаване и влияние: Кой? Защо? Как?“, „Войната на идеите“ и други. Публикувал е 21 статии в научни списания, поредици и сборници (на български и на английски). Има повече от 75 цитирания в научни публикации. Също така е автор на две кулинарни книги, както и на разкази и статии в периодичния печат.

Проф. Чавдар Христов е бил директор на Център за следдипломно и продължаващо обучение към Факултета по журналистика и масова комуникация (2011-2013 г.). Два поредни мандата от 2011 до 2019 г. е заместник-декан по стопанска и административна дейност на Факултета по журналистика и масова комуникация.

4

Член е на международната редколегия на научното електронно списание Newmedia21.eu (Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи, критика) от началото на неговото основаване през 2011 г. Член е на Съюза на българските журналисти, на Съюза на учените в България и на Българската социологическа асоциация.