Начало / Новини / Новини и събития / Преподаватели от Физическия факултет проведоха обучения в основното училище в с. Девене

   
Преподаватели от Физическия факултет проведоха обучения в основното училище в с. Девене

Преподаватели от STEM лабораторията на Физическия факултет към Алма матер проведоха обучения с ученици и учители от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Девене, Врачанска област. Съгласно сключено споразумение за сътрудничество между Физическия факултет и училището в с. Девене, факултетът пое ангажимента да оказва дидактическа помощ при разработване на интегрирано обучение в STEM средата на училището, а също така и да го подпомага при разработването и изпълнението на иновативни методи, прилагани за обучение в STEM.

Поради ограниченията, наложени от ковид пандемията, първите обучения се проведоха дистанционно. Първото от тях, озаглавено „Електрически вериги: Експериментът – активни методи за разбиране на научното изследване“, се състоя на 3 февруари 2022 г. и бе проведено от преподавателите доц. дфзн Цветан Велинов и гл. ас. Гошо Гоев. На 10 февруари 2022 г. доц. д-р Мая Гайдарова проведе семинар на тема „STEM обучение за интегрирано учебно съдържание“.

На 14 април 2022 г. в новата STEM изследователска лаборатория на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Девене, обл. Враца учениците и част от учителите направиха своите първи стъпки в работата с платформата „Ардуино“. Обучението се осъществи от доц. Венелин Кожухаров, ръководител катедра Методика на обучението по Физика към Физическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, който освен много знания, дари от името на факултета шест комплекта „Ардуино“ и електронни компоненти за осъществяване на много проекти с тях.

2-2
3-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учениците и учителите проследиха с интерес темите, представени от доц. Кожухаров: „Видове сигнали“; „Измерване на физични величини“; „Цифрова и аналогова информация“; „Аналогово-цифров преобразувател“; „Въведение в платформата „Ардуино“; „Автоматизиране на измерванията“; „Широчинно-импулсна модулация“.

Най-голям успех имаше програмирането и създаването на различни проекти с платка „Ардуино“. Участниците в обученията успяха да накарат светодиоди да светят с различен интензитет; термистор да определя как се изменя температурата около него; фоторезистор да пищи, когато е тъмно; с ултразвуков приемо-предавател определиха скоростта на светлината; с трицветен светодиод разбраха как се получават цветовете, които чрез очите ни нашият мозък разпознава. Обучението продължи целия ден, като взеха участие ученици от 7, 8 и 9 клас, които съдействаха с интерес на доц. Кожухаров в „приключението“ Ардуино.

Учителите предвиждат да продължат работата с платформата „Ардуино“ и да реализират още интересни проекти с основното участие на учениците. „Приключението“ в света на физиката продължава в училището в с. Девене, като учителите и учениците ще могат да разчитат на съдействието на Физическия факултет и в бъдеще.

1-1