Начало / Новини / Новини и събития / Преподаватели от Департамента по спорт участваха във втората организационна среща по проект PULSE

   
Преподаватели от Департамента по спорт участваха във втората организационна среща по проект PULSE

В периодa 8-10 април 2022 г. в Марибор, Словения, се проведе втората организационна среща по проекта Physical EdUcation Learning e-Platform for exerciSing at homE - PULSE, финансиран от European Commission / Европейската Комисия (ЕК) чрез механизма Erasmus+. Проектът е в изпълнение на Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“, сектор „Училищно образование към Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).

PULSE е насочен към създаването на условия за преподаване на физическо възпитание и спорт на деца от начален етап на обучение в дигитална среда. Пандемията от COVID-19 показа необходимостта от подобряване на средствата и методите за преподаване на физическото възпитание и спорт на учащи. Желанието на проектния екип е да извърши анализ и оценка на съществуващите методи на територията на страните, в които са ситуирани партньорските организации, да разработи учебни планове, да създаде учебно съдържание, отговарящо на нуждите на населението и да предложи дигитално решение, чрез което учителите по физическо, учениците и техните родители да могат да участват активно в процеса на обучение.

12

Партньорските организации, обединили се в името на постигането на тази цел са, Българската Асоциация Мини Футбол; Федерацията на спортните педагози /Република Северна Македония/; Софийският университет "Св. Климент Охридски", Департамент по спорт; Scoala Gimnaziala Margurele /училище в Румъния/; Министерството на младежта и спорта; ZMŠD Branik Maribor /Словения. По време на срещата по проекта, домакин на която бяха партньорите от ZMŠD Branik Maribor, бе представена финалната версия на създадения от проектния консорциум Каталог на добрите практики. Също така бе представена и приета структурата на учебните програми, разработена от Департамента по спорт, Софийски университет "Св. Климент Охридски".

11

Следващата среща по проекта ще се проведе в Скопие, Република Северна Македония, в началото на 2023 г.

13