Начало / Новини / Новини и събития / Практически семинар по проблемите на устния превод

   
Практически семинар по проблемите на устния превод

На 30 и 31 май 2024 г. в рамките на работата по проект „Текст и действителност. Действителност и текст“ с ръководител проф. д-р Надежда Сталянова в рамките на проект „Софийски Университет – Маркер за Иновации и Технологичен Трансфер (SUMMIT)“ се проведе практически семинар по проблемите на устния превод, насочен към студенти и преподаватели от Факултета по славянски филологии и Факултета по класически и нови филологии. Водещ на семинара беше доц. д-р Елена Крейчова от Масариковия университет в Бърно, Чехия.

На 30 май 2024 г. в зала 160Б от 12.00 се проведе лекция с последващ workshop на тема: „Развиване на когнитивните умения на устните преводачи“.

Лекцията беше насочена към развитието на най-важните когнитивни и говорни умения на преводачите. Съсредоточи се върху развиването на способността за концентрация, краткосрочната памет, въображението, словесната креативност, способността за правилно използване на синоними, антоними, тълкуване на съдържанието на понятията и готовността за бърза реакция на бъдещите преводачи.

На лекцията присъстваха студенти от специалността „Славянска филология“, преподаватели от Катедрата по славянско езикознание, езиковеди от Института за български език към БАН, както и действащи преводачи от преводачески агенции.

1-112

На 31 май 2024 г. в зала 247 А от 12.00 се проведе лекция с последващ workshop на тема: „Теория и практика на устния превод“.

Лекцията беше насочена към спецификите на устния превод в съпоставка с писмения. Представени бяха и различни методи за работа при подготовката на бъдещите преводачи с цел овладяването на техниката на говорене, концентрацията, разпределението на вниманието и техниките за работа с паметта. На лекцията присъстваха студенти от Факултета по класически и нови филологии, преподаватели от Университета "Йотвош Лоранд", Будапеща, от Университета в Сегед, Унгария, както и преводачи на свободна практика.

Доц. д-р Елена Крейчова е преподавател в Катедрата по славистика към Философския факултет на Масариковия университет, Бърно, Чехия. Научните й интереси са в областта на сравнителното славянско езикознание, психолингвистиката, теорията и практиката на превода. Съдебен преводач към Министерството на правосъдието на Чехия от 2001 година. Превежда художествена и специализирана литература.

Проектът SUMMIT (Sofia University Marking Momentum for Innovation and Technological Transfer), е финансиран от ЕС NextGenerationEU по Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент „Иновативна България“, Инвестиция 1 „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“.