Начало / Новини / Новини и събития / Партньорството на Стопанския факултет с Европейската инвестиционна банка стартира с гост-лекция на Лиляна Павлова

   
Партньорството на Стопанския факултет с Европейската инвестиционна банка стартира с гост-лекция на Лиляна Павлова

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ чрез Стопанския факултет стана първият академичен партньор на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в България. Съвместното партньорство започна с гост-лекция от вицепрезидента на ЕИБ г-жа Лиляна Павлова. Темата на нейната лекция беше „ЕИБ – предизвикателства и възможности за България“.

По повод инициативата за партньорство, вицепрезидентът на ЕИБ Лиляна Павлова каза, че е щастлива, че с лекцията се отбелязва началото му. „Европейската инвестиционна банка е високоефективна институция за дългосрочно финансиране, която подкрепя инвестиционните проекти, допринасящи за намаляването на различията в регионалното развитие, като засилва икономическата конкурентоспособност и подобрява жизнения стандарт на гражданите в България“, каза още г-жа Павлова и допълни, че банката търси способни хора от широк спектър дисциплини – икономически, юридически и инженерни. „Ние каним българските студенти да проучат възможностите ни за стажове и академични програми“ допълни вицепрезидентът на ЕИБ.

eib_reference

Деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев заяви в началото на лекцията, че партньорството на Стопанския факултет с Европейската инвестиционна банка е част от усилията на факултета да развие академичните си програми с активното участие на институциите и бизнеса. „Началото на партньорството на ЕИБ със Софийския университет е както признание, така и стимул да продължим да сме водеща образователна институция в професионалните направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ в България“, каза още доц. Георгиев.

До края на семестъра предстоят още събития съвместно с ЕИБ, които са отворени за всички студенти от Стопанския факултет и Софийския университет:

  • На 10 март 2020 г. от 18:30 часа в зала 300 в Стопанския факултет ще бъде представена и възможността за участие на трима студенти от факултета (магистри и докторанти) в лятната школа на ЕИБ. Събитието е отворено за всички студенти на Софийския университет.
  • На 18 март 2020 г. от 16:45 до 18:15 ч. в зала 200 в Стопанския факултет г-н Андреас Бейкос, директор на офиса на ЕИБ в София, ще представи гост-лекция на тема „Бизнес цикъл и дейности в България, с фокус върху инфраструктурата“, гост-лекция към магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“.
  • На 9 април 2020 г. от 09:30 до 11:00 ч. в зала 300 в Стопанския факултет г-жа Илияна Цанова – зам.-управляващ директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции (EFSI), ще представи дейностите на фонда.
  • На 13 май 2020 г. от 11:30 до 13:00 ч. в зала 300 в Стопанския факултет г-н Христо Стоянов от българския офис на ЕИБ, представител на Европейския инвестиционен фонд, ще представи темата „Технологии, иновации и финанси“
  • На 27 май 2020 г. от 18:30 до 20:00 ч. в зала 300 в Стопанския факултет г-н Вернер Шмид, Директор на отдел „Околна среда и устойчиво териториално развитие“ в ЕИБ, ще представи темата „EIB, The Climate Bank“.