Начало / Новини / Новини и събития / Първа копка на Лабораторен комплекс, кампус „Лозенец“

   
Първа копка на Лабораторен комплекс, кампус „Лозенец“

Във Факултета по химия и фармация на Софийския университет бе представен Лабораторният комплекс, кампус „Лозенец“, който е част от Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии. Символично бяха положени и основите с „първа копка“ пред сградата за реновиране на ул. „Златовръх“ № 28.

На събитието присъстваха заместник-министърът на образованието и науката акад. Константин Хаджииванов, заместник-ректорът на Софийския университет акад. проф. дфзн Николай Витанов, деканът на Факултета по химия и фармация чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов, кметът на район „Лозенец“ д-р Константин Павлов, деканът на Физическия факултет проф. дфн Георги Райновски, чл.-кор. проф. дфн Александър Драйшу, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ към Министерството на образованието и науката проф. дхн Георги Вайсилов, преподаватели и гости.

1

Чл.-кор. проф. Тони Спасов поздрави гостите на събитието и представи развитието на проекта Център за върхови постижения "Национален център по мехатроника и чисти технологии" и Лабораторния комплекс.

Целият проект включва изграждането на още два големи лабораторни комплекса – единият се намира в БАН, а другият - в кампуса на Техническия университет. Проф. Спасов представи планираната реконструкция и научната програма в лабораторния комплекс, който е част инфраструктурата на кампус „Лозенец“. Други шест лаборатории се намират във вече съществуващи сгради, във Физическия факултет на Софийския университет. 550 кв.м е площта на Лабораторния комплекс, а общата площ, включваща и лабораториите във Физическия факултет, е почти 1000 кв.м. Реконструкцията вече е започнала и се очаква до три месеца да е приключила. В сградите освен лаборатории ще има конферентна зала и офис пространства. Проф. Спасов отбеляза, че в тези лаборатории ще бъде представен почти пълния цикъл от дизайна и създаването до изучаване на разнообразни функционални свойства и употребата на съвременни материали и активни вещества; ще се разработват и технологии с приложение при контрола на чистотата на околната среда и съхраняването на енергия.

Той представи накратко лабораториите, част от уредите и апаратите, които ще бъдат закупени по проекта и използвани в комплекса.

В Лабораторния комплекс ще се помещават: Лаборатория по рентгенофазов и рентгеноструктурен анализ; Лаборатория за получаване и (електро)химично характеризиране на метали и метал-съдържащи съединения; Лаборатораия по проектиране на високотехнологични продукти за фотониката; Лаборатория по лазерни технологии; Лаборатория по охарактеризиране свойствата на пени, емулсии и порьозни материали; Лаборатория за развиване и приложение на нови методи за охарактеризиране на повърхностна енергия и омокряне; Център за високоефективни изчисления и Лаборатория „Функционални дисперсни системи“.

2

Проф. Спасов се спря и на отделните апаратури и представи ползата от работата с тях. Представен бе сивертов апарат за изследване на термодинамиката и кинетиката на водородна сорбция; уред за измерване на топлопроводимост, система за плазмено отлагане на наноструктури и третиране на флуиди и други.

Деканът на Факултета по химия и фармация подчерта, че всичко е постигнато благодарение на общи усилия. Той изтъкна, че това е една голяма стъпка, която не може да се осъществи без съвместни усилия на колеги от различните институции, експерти, Изпълнителната агенция и МОН. По думите му това означава да може силните учени да бъдат на своето място, организатори и мениджъри да бъдат на своето място, младият човек трябва да бъде поставен на правилното място също.

Проф. Спасов благодари на всички, които са помагали за реализирането на проекта.

3

По-късно пред сградата за реновиране на ул. „Златовръх“ №28 официалните гости се срещнаха с част от екипа на лабораториите. Заместник-министърът на образованието и науката акад. Константин Хаджииванов отправи своя поздрав и не скри задоволството си да присъства на събитието. Той заяви, че МОН възлага много големи надежди на центровете за върхови постижения и на центровете за компетентност, защото те са едни от основните инструменти за развитието на науката в бъдещето и нещо, което е важно – установяването на връзките между наука и бизнес. Зам.-министърът посочи, че е дълбоко емоционално свързан с този център, защото е бил председател на Управителния съвет на центъра и е отделил много време за подготвянето на проекта. „От тази гледна точка за мен е изключително приятно да видя как една по една се изпълняват целите на проекта. Този проект е най-големият в България и затова е най-сложният за изпълнение“, каза още акад. Хаджииванов и поднесе поздрав и от името на министър Денков. Накрая той пожела успех и изрази надеждата си в скоро време да видим един работещ център.

Поздрави и пожелания за успех поднесоха и проф. Георги Вайсилов и кметът на район „Лозенец“ д-р Константин Павлов.

Заместник-ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ акад. проф. дфзн Николай Витанов посочи, че Софийският университет вижда изграждането на центъра като възможност за задълбочаване на сътрудничеството с институтите на БАН. Науката в България е фрагментирана и тези центрове помагат за консолидирането на научните изследвания в такива важни области. Тези центрове са много важни локомотиви, които теглят цялата българска наука напред, подчерта проф. Витанов и пожела успех.

7

Накрая акад. проф. дфзн Николай Витанов, чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов и д-р Константин Павлов символично направиха първата копка пред сградата за реновиране.