Начало / Новини / Новини и събития / Откриваща среща по проекта LEARN.Inc

   
Откриваща среща по проекта LEARN.Inc

На 25 март 2022г. се проведе откриващата среща на проекта LEARN.Inc, финансиран по програма Еразъм+, Project 2021-1-RO01-KA220-HED-000031136. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ участва като основен партньор и инициатор в кандидатстването и изпълнението. Ръководител на екипа е доц. д-р Георги Вълчев.

В онлайн събитието се включиха всички партньори от консорциума, координиран от румънския университет Lucian Blaga University of Sibiu. Бяха дискутирани основните дейности, заложени в проекта, сътрудничеството между университетите, студентите и преподавателите. Проектът е фокусиран върху създаване на среда за дистанционно обучение, пилотни курсове и иновативни методи за свързване на изследователската и преподавателска дейност с обществени предизвикателства и проблеми.

111
112