Начало / Новини / Новини и събития / Международен уебинар „Филологът в дигитален формат“

   
Международен уебинар „Филологът в дигитален формат“

Над 100 участници – преподаватели, студенти, докторанти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Казахския национален педагогически университет „Абай“ се включиха в Международния уебинар „Филологът в дигитален формат“, който се проведе на 22 февруари 2021 г. Събитието предизвика голям отзвук сред академичните среди на Софийския университет и университетите в Централна Азия.

В онлайн форума участваха и специално поканени гости от университети в Таджикистан – Таджикски държавен университет, Узбекистан – Бухарски държавен университет, Киргизстан – Киргизки национален университет, Държавен университет Исик-Кул, Международен университет Ала-ТОО, Ошки държавен университет, Международен колеж Узген и Казахстан – Казахски национален женски педагогически университет, Актюбенски държавен университет, Южно-Казахстански държавен университет, Академия за гражданска авиация.

Форумът бе открит с приветствено слово от заместник-ректора по научната работа и информатизация на Казахския национален педагогически университет „Абай“ - проф. Саябек Сахиев. Модератори на онлайн семинара бяха д-р Баян Сапаргалиева и Виолета Добичина, директор на Научно-образователния и културен център ал-Фараби към Софийския университет „Климент Охридски“.

10

Проф. д-р Мадлен Данова, декан на Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет, изнесе научен доклад на тема: „Дигитализация на образованието: съвременни методи на преподаване на чужди езици“. Проф. Забира Ешимбетова от Казахския национален педагогически университет „Абай“ презентира доклад на тема: „Цифровите технологии във филологията“. Докладите провокираха изключителен интерес у участниците, поставяйки актуални въпроси на обучението на младите хора през целия живот, за да бъдат способни да отговорят на изискванията и предизвикателствата на дигитализацията в образованието.

Участниците и гостите оцениха полезността на дискусията и изразиха желание за организиране и провеждане на следващи срещи по такива актуални въпроси между европейските университети и университетите в Централна Азия.

11

Международният уебинар постигна своята цел да създаде информационна и дискусионна платформа за научните, теоретични и приложни аспекти на методологията на преподаване на чужди езици и обучението на филолози в дигиталната ера.

Организираният уебинар е инициатива в рамките на двустранното споразумение между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Казахския национален педагогически университет „Абай“, Факултета по класически и нови филологии, Научно–образователния и културен център ал-Фараби на Софийския университет и Института по филологии и полиезично образование на Казахския национален педагогически университет „Абай“.