Начало / Новини / Новини и събития / Кръгла маса на тема „Обществените медии в България – управление, програмни политики, финансиране и регулация“

   
Кръгла маса на тема „Обществените медии в България – управление, програмни политики, финансиране и регулация“

Във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе Кръгла маса на тема „Обществените медии в България – управление, програмни политики, финансиране и регулация“, която бе осъществена през платформата за видеоконферентна връзка Zoom.

В събитието взеха участие министърът на културата г-н Атанас Атанасов, генералните директори на обществени медии в България г-н Емил Кошлуков и г-н Милен Митев, представителите на Управителните съвети на БНТ и БНР, народни представители от Комисията по култура и медии в НС, представители на Министерството на културата, председателят на СЕМ г-жа Бетина Жотева и членовете на СЕМ, представители на професионални организации и асоциации, преподаватели, учени, експерти от Софийския университет, Нов български университет, Шуменския университет, Университета за национално и световно стопанство, НАТФИЗ – повече от 100 медийни изследователи, юристи, социолози, на докторантите и студентите, журналисти.

3

Събитието бе открито от проф. д-р Веселина Вълканова, декан на Факултета по журналистика и масова комуникация. Тя поздрави участниците и обяви първата от поредица от обществени дискусии, които факултетът ще организира, и които са свързани с медийната среда в България с акцент върху обществените БНР и БНТ и широк кръг теми, свързани с: новата медийна среда и управлението, програмирането и финансирането на обществените медии, погледнати през обществените очаквания; с гарантирането на обществената мисия и функциите на обществените медии и на устойчива програмна политика, стабилност, конкурентоспособност и развитие; със законодателните промени, функциите и ролите на регулаторните органи за развитието на обществените медии. Деканът на Факултета по журналистика и масова комуникация обяви, че инициативата за периодични срещи и обсъждания на медийната ситуация и проблеми е на новоучредения Академичен клуб за подкрепа на медиите в България - сред учредителите му са преподаватели по журналистика и медии, експерти в медийната сфера, изследователи, журналисти, докторанти и студенти.

4

През изминалите години дискусията за мястото и ролята на БНР и БНТ се фокусираше предимно върху проблемите на финансирането на тази обществена услуга. Разбира се, финансирането е важно за развитието на обществените медии, но далеч по-важно от финансирането от гледна точка на аудиторията е програмното съдържание. И като академична общност, и като журналисти се стремим към свободна медийна среда, имаме намерение да бъдем домакини и инициатори на поредица от принципни разговори за управлението на БНТ и БНР, далеч от всяка политизация и от всички практики, които поставят под въпрос работата на журналистите, в името и с цел гарантирането на обективността и плурализма в ефира. Факултетът по журналистика и масова комуникация на Софийския университет ще съдейства разговорът за развитието на обществените медии БНР и БНТ да се проведе в професионалната общност с необходимата отговорност и респект към „четвъртата власт“ – каза проф. Вълканова във въвеждащото си слово.

2

С това бе дадено началото на първия панел, който постави акцент върху развитието на обществените медии – Българското национално радио и Българската национална телевизия – с оглед на съвременните предизвикателства пред медийния сектор. Дискусиите бяха посветени на бъдещето на обществените радио и телевизия в България, на новите обществени реалности, в които работят двете медии, на съществуващите законодателни проблеми в управлението, програмната дейност и финансирането на БНР и БНТ. Специално внимание бе обърнато на плурализма в програмите на БНР и БНТ, като бяха обсъдени и причините за кризата в управлението, обществените очаквания, правомощия и функциите на обществените медии.

1

Вторият панел бе посветен на ролята на Съвета за електронни медии за гарантиране на независимостта и обществения характер на БНР и БНТ. Важен въпрос, който бе поставен в този панел, е дали трябва да се направят изменения в сега действащия Закон за радиото и телевизията или е необходимо създаването на изцяло нов закон за медиите. Разгледана бе и ролята на СЕМ за стабилността на БНР и БНТ. Дискусията обхвана още теми като устойчивостта на програмната политика и гарантирането на обществения характер на БНР и БНТ, както и защитата на професионалните стандарти и конкурентоспособността на обществените медии.

Проф. д-р Веселина Вълканова закри събитието и очерта ключовите идеи, изложени в хода на събитието и най-важните изводи, до които се стигна след проведените дискусии в края на двата панела - онези правни, регулаторни, изследователски и професионални тези, които могат да допринесат за решаването на проблемите, съпътстващи развитието на обществените медии в България.

SEM_masa

Конкретните резултати от дебата и ключовите предложения ще бъдат предоставени на председателя на Народното събрание с надежда да бъде повлияно в положителна посока на процесите, да бъдат обърнати негативните тенденции и да бъде подпомогната работата на всички участници в системата на медиите.