Начало / Новини / Новини и събития / Изпит по математика за кандидат-студенти

   
Изпит по математика за кандидат-студенти

В 9.00 ч. в аудитория 272 в Ректората на Софийския университет започна конкурсният изпит по математика. Кандидат-студент изтегли тема № 1, по която ще работят 970 кандидати, подали заявления за явяване на изпита.

Темата бе изтеглена в присъствието на заместник-ректора на Софийския университет доц. д-р Анета Антонова и декана на Факултета по математика и информатика доц. д-р Първан Първанов.

Доц. Антонова приветства кандидатите и припомни, че IT специалистите, завършили в Софийския университет, имат невероятна възможност за реализация. Тя им пожела успех на изпита.

1

Доц. Първанов поздрави кандидатите с решението им да се явят на изпита по математика и припомни, че форматът на изпита тази година е нов. Той ги призова да бъдат мобилизирани и спокойни, за да покажат това, което са научили и да защитят своето, на училището, и на родителите си реноме.

2

Успешно издържаният изпит по математика дава възможност за кандидатстване в специалностите: „Социология“; „Публична администрация“; „Философия (на английски език)“; „Математика“; „Информатика“; „Приложна математика“; „Математика и информатика“; „Компютърни науки“; „Софтуерно инженерство“; „Информационни системи“; „Статистика“; „Анализ на данни“; „Физика“; „Инженерна физика“; „Ядрена техника и ядрена енергетика“; „Физика и математика“; „Астрофизика, метеорология и геофизика“; „Физика и информатика“; „Медицинска физика“; „Комуникации и физична електроника“; „Квантова и космическа теоретична физика“; „Фотоника и лазерна физика“; „Оптометрия“; „Физика на ядрото и елементарните частици (на английски език)“; „Компютърно инженерство“; „Учител по природни науки в основна степен на образованието“; „Химия“; „Химия и английски език“; „Химия и информатика“; „Екохимия“; „Компютърна химия“; „Ядрена химия“; „Инженерна химия и съвременни материали“; „Икономика и финанси“; „Стопанско управление“, „Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език)“.