Начало / Новини / Новини и събития / Изпит по физика за кандидат-студенти

   
Изпит по физика за кандидат-студенти

При спазване на противоепидемичните мерки в 14.00 часа в аудитория 255 в Ректората на Софийския университет започна конкурсният изпит по физика, за който са се записали 39 кандидати. Председател на изпитната комисия е проф. дфзн Мирослав Абрашев от Физическия факултет.

Кандидат-студент изтегли тема № 2, по която ще пишат явилите се на изпита.

Заместник-ректорът на Софийския университет доц. д-р Анета Антонова приветства кандидатите и изрази радостта си, че се явяват на този изпит, както и надеждата си, че сред тях са бъдещите откриватели.

1

С успешно издържан изпит по физика се кандидатства в следните специалности: „Физика“; „Инженерна физика“; „Ядрена техника и ядрена енергетика“; „Физика и математика“; „Астрофизика, метеорология и геофизика“; „Физика и информатика“; „Медицинска физика“; „Комуникации и физична електроника“; „Квантова и космическа теоретична физика“; „Фотоника и лазерна физика“; „Оптометрия“; „Физика на ядрото и елементарните частици (обучение на английски език)“; „Компютърно инженерство“; „Учител по природни науки в основна степен на образованието“.

2