Начало / Новини / Новини и събития / Изнесен семинар по въпросите на чуждоезиковото обучение в средното и висшето образование

   
Изнесен семинар по въпросите на чуждоезиковото обучение в средното и висшето образование

На 14 и 15 юни 2024 г. в СУЕО „Ал. С. Пушкин“ във Варна се проведе семинар на тема: „Връзката между различните етапи в българската образователна система като трансфер на знания в хуманитарните науки“, организиран от Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство с училището. Ръководител на проекта, реализиран в рамките на програма SUMMIT, е доц. д-р Антония Цанкова.

По време на двудневната работа на Семинара преподавателите от ФКНФ от Софийския университет, от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Икономически университет – Варна, както и учителите от СУЕО „Ал. С. Пушкин“, СУ „Димчо Дебелянов“, Професионална техническа гимназия – гр. Варна, имаха възможност да обсъдят широк спектър от проблеми, засягащи средното и висшето образование в България.

Dean_speech

На откриването на форума присъстваха проф. д-р Гергана Петкова, декан на Факултета по класически и нови филологии в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, доц. д-р Полина Цончева, декан на Филологическия факултет във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, д-р Ирена Радева – началник на РУО – Варна, доц. д-р Антония Цанкова, ръководител на проекта по SUMMIT, преподаватели от университети, учители по чужди езици от училището и други средни училища в града, студенти, ученици. Гостите бяха приветствани от директора на училището Светлан Илиев, който ги запозна с 50-годишната история на СУЕО „Ал. С. Пушкин“ и традициите в чуждоезиковото обучение, изградени през годините.

Discussion

Една от основните задачи на семинара бе да се фокусира вниманието върху настоящото състояние и предизвикателствата пред чуждоезиковото обучение в средното и висшето образование в България и да се идентифицират пропуските и нуждите на учениците и учителите, с особен акцент върху филологическото образование. Презентатори и дискутиращи по време на неформално проведените дискусии потърсиха пътища за подобряване на качеството на връзката между различните степени на образованието, които трябва да работят все по-синхронно, хармонично и съвместно. Възможностите за сътрудничество и съвместни проекти между учебни институции от средното и висшето образование също бяха във фокуса на вниманието на участниците в семинара.

Dean and Vice-Dean, VTU

Семинарът се проведе в три тематични панела: „Чуждоезиковото обучение през 21 век – предизвикателства и перспективи“, „Филологическото образование във връзка с професионалната реализация на младите българи“ и „Възможности за сътрудничество и съвместни проекти между учебни заведения от средното и висшето образование“, в които бяха изнесени презентации от представители на висшето и средното образование. В заключителната кръгла маса на семинара бяха обсъдени и формулирани основни съществуващи проблеми в областта на чуждоезиковото обучение, свързани с учебни пособия и материали, нива на тестове за НВО, учебни планове и програми, възможности за осъществяване на съвместни образователни и изследователски проекти.

Exhibition

По време на презентациите преподавателите от Факултета по класически и нови филологии в Софийския университет имаха възможност да общуват, дискутират и обобщават възгледите си относно професионалната реализация на младите българи с колегите си от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, от Икономическия университет – Варна, с учителите от СУЕО „Ал. С. Пушкин“ и СУ „Димчо Дебелянов“. Стигна се до извода, че е полезно и смислено да се организират повече подобни срещи, да се търсят различни форми на сътрудничество и съвместни проекти.

School director

Участниците определиха работата на семинара като изключително добро начало на сътрудничество и споделиха своето удовлетворение от участието си в него.

Проектът „Връзката между различните етапи в българската образователна система като трансфер на знания в хуманитарните науки“ по програма SUMMIT на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ предвижда провеждането на последващи два семинара, в които да продължи набелязването на съществуващи проблеми и предизвикателства в сферата на чуждоезиковото обучение в средното и висшето образование и връзката между различните етапи на образователната система в България, както и да бъдат предложени идеи и решения за тяхното преодоляване.

Group picture

Проектът SUMMIT (Sofia University Marking Momentum for Innovation and Technological Transfer), е финансиран от ЕС NextGenerationEU по Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент „Иновативна България“, Инвестиция 1 „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“.