Начало / Новини / Новини и събития / „Интервенции“ – самостоятелна онлайн изложба на доц. д-р Снежина Бисерова

   
„Интервенции“ – самостоятелна онлайн изложба на доц. д-р Снежина Бисерова

Открита бе самостоятелна онлайн изложба на доц. д-р Снежина Бисерова, преподавател в катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Експозицията е част от проекта „Арт инициативи 2020“.

Графичната серия „Интервенции“ се състои от творби, обединени от концепцията за графичната транспозиция – контрапункта, залегнал като основен принцип в работите на автора през последните години.

За творбите от тази изложба Снежина Бисерова казва: „Композициите са генерирани дигитално на базата на трансформирани до неузнаваемост фотографии на разнородни обекти и текстури. Форматът е квадратен, 50 х 50 см. Развитието на серията преминава през относително спокойни и хармонични структури, съчетаващи меки и неутрални с линеарни, пунктирани и растрирани графични елементи. Динамичният контрапункт е включен на две нива – монохромно решено пространство с интервенцията на чужди за него линеарни елементи в ярка цветност, допълнително градиентно моделирани. Градацията на напрежението ескалира и е финализирана в последната работа чрез окончателното извеждане на цвета от серията и почти пълното деструктиране и разпад на пространствените структури.“

1-1

Всички творби от изложбата са представени на уеб сайта на проект „Арт инициативи 2020“ на български език: https://artinitiativesproject.com/interventions и на английски език: https://artinitiativesproject.com/en/interventions.

Проектът „Арт инициативи 2020“, с ръководител проф. дн Лаура Димитрова, е реализиран от Катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ на Алма матер.

Уеб сайтът на проекта е дело на Павел Лефтеров, докторант към Катедра „Визуални изкуства“.

2-2