Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 31 март 2021 г. ни напусна проф. дфн Михаил Виденов, дългогодишен преподавател във Факултета по славянски филологии, академик на БАН.

Михаил Виденов е роден на 10 април 1940 г. в гр. Годеч. През 1964 г. завършва специалност „Българска филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преподавател е в Софийския университет от 1966 г., където се пенсионира. Бил е гост преподавател в Пражкия Карлов университет (1972-1977) и в Московския университет „М. В. Ломоносов“ (1984-1987). Чел е лекции в почти всички европейски университети. Доктор по философия на Карловия университет в Прага. Доктор на филологическите науки. Професор по социолингвистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Doctor honoris causa на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Основните занимания на проф. Виденов са в областта на социолингвистиката, етнолингвистиката, диалектологията и паралингвистиката. Автор е на 16 книги, сред които са „Годечкият говор“ (1978), „Социолингвистика“ (1982, наградена от Съюза на учените), „Норма и реч“ (1986), „Социолингвистически проучване на гр. В. Търново“ (1988, съвм. с Боян Байчев, наградена от БАН), „Българска социолингвистика“ (1990), „Съвременната българска градска езикова ситуация“ (1990), „Софийският език“ (1993), „Практическа социолингвистика“ (1994), „Езиковата култура на българина“ (1995), „Езикът и общественото мнение“ (1997, наградена от Съюза на учените), „Социолингвистическият маркер“ (1998), „Увод в социолингвистиката“ (2000), „Българската езикова политика“ (2003) и други.

Проф. Михаил Виденов е сред най-уважаваните преподаватели във Факултета по славянски филологии. Научните му интереси в областта на социолингвистиката го превръщат в неин основоположник в България. Дълги години проф. Виденов бе и председател на Международното социолингвистично дружество (София).

Поклон пред светлата му памет!

От Академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“