Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет "Св. Климент Охридски" с дълбоко прискърбие съобщава, че почина проф. д. изк. Симеон Недков, дългогодишен преподавател и ръководител на Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ във Философския факултет на Алма матер.

Опелото ще се състои на 26 септември 2020 г. от 12.00 ч. в църквата „Св. София“.

Симеон Недков е роден на 1 юни 1953 в Габрово. През 1978 г. завършва специалност „История“, втора специалност „Философия“ и специализация „Етнография“ в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Трудовият стаж на проф. изк. Симеон Недков в Софийския университет преминава през всички степени на академичното израстване като от 1990 до 1999 г. е главен асистент, от 1999 г. е доцент по музеология, от 2007 г. – доктор на изкуствознанието, а от 2009 г. – професор по история на музеите.

Научноизследователските интереси и търсения на проф. д. изк. Симеон Недков в областта на музейното дело се разгръщат в над сто научни публикации (монографии, студии, статии и доклади от конференции,). Той положи основите на науката Музеология в Университета и страната със своите монографии „Музеи и музеология“ (1998), „Музеи на открито“ (2000), „История на музейното дело в България“ (2006), „История на художествените музеи“ (2013).

prof. Nedkov

Основните академични дисциплини, чиито титуляр бе проф. изк. Симеон Недков, са: „Музеология”, „История на музеите”, „Световни музеи”, „История на изкуството”, „Музеите и културното наследство”, „Музейна педагогика”, „Краезнание”, „Библиотечни фондове по изкуствата”, които се преподават на студентите от Софийския университет, Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика” в бакалавърска и магистърска степен. В различни периоди от академичната кариера на проф. Недков тези курсове се предлагат и за студентите от други факултети на Университета, както и в Нов български университет и Университета по библиотекознание и информационни технологии.

Проф. д. изк. Симеон Недков има и международен преподавателски опит като гост-преподавател в Кейптаунския и Западнокейпския университет в Република Южна Африка (1998 г.) и гост-преподавател в Лятната музеоложка школа на Центъра „Диана” при Народния музей в Белград (2005, 2006 и 2007 г.).

Проф. Недков участва активно в международното сътрудничество на Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика” с Университета за приложни науки и изкуства – Хановер, Германия; Университета Бордо, Франция; Саксън университет – Девънтър, Холандия; Варшавския университет – Полша; Краковския университет – Полша; Университета във Вилнюс – Литва; Университета в Сарагоса – Испания като гост-лектор по програма Еразъм и участник в Международното студентско лятно училище (ISSS).

Проф. д. изк. Симеон Недков участва с доклади в редица международни и национални научни прояви. Научен ръководител е на международни конференции – Международната онлайн конференция, организирана съвместно от катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика”, Софийския университет, и Орловския държавен институт за изкуства и култура, Русия, Катедра по история и музейно дело и Катедра по информатика и документалистика (2011, 2012 г.); Втората регионална научна конференция на Международния съвет на музеите за Югоизточна Европа (Ниш, Република Сърбия, 2012 г.) и др.

Проф. д. изк. Симеон Недков е признат учен и експерт в областта на музейното дело и музеологията в национален и международен мащаб. Бил е Член на Международния съвет на музеите – Париж; Зам.-председател на Българския национален комитет на Международния съвет на музеите; Научен секретар на Експертния съвет по музейно дело към Министерство на културата; Главен Секретар на „Форум за Приятелство България – ЮАР”; Директор на музея за история на Софийския университет „Св. Кл. Охридски” (1992-1996 г.) и Завеждащ Републиканския научно-методически център по музеезнание при Националния исторически музей (2000-2001).

Проф. Симеон Недков отдаде на Софийския университет и на катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ над 40 години от своя живот. Университетът беше за него не само работно място, но и храм на науката, към който той изпитваше обич и респект. За това Академическият съвет го удостои с Почетен знак със синя лента на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Като преподавател и учен той допринесе много за авторитета на Софийския университет, Философски факултет и Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“.

Поклон пред светлата му памет!

От Академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски”