Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 16 юни 2020 година внезапно ни напусна проф. Веселин Любомиров Страшилов (на 71 години), дългогодишен преподавател във Физическия факултет.

Поклонението ще се състои на 20 юни 2020 г. от 13.00 часа в ритуалната зала на Централните софийски гробища.

Професор доктор на физическите науки Веселин Страшилов е роден през 1949 г. във Велико Търново. Получава образованието си във Физическия факултет на Софийския университет, където последователно придобива магистърска (1972 г.) и докторска (1978 г.) степен, а през 2005 г. става доктор на физическите науки. През 1978 г. се присъединява към групата по акустоелектроника и акустооптика на Института по физика на твърдото тяло на БАН. От 1986 г. до пенсионирането си е член на катедрата по физика на твърдото тяло и микроелектроника. През 2007 г. е избран за професор в Софийския университет.

Професор Страшилов е виден български учен в областта на акустиката и акустоелектрониката. Автор е на многобройни научни публикации и два учебника. В последните години приносите му са в областта на характеризиране на материали с ултразвукови методи и сензори на повърхностни и обемни вълни.

Ще запомним професор Страшилов като колега, който живо се интересуваше от живота във Физическия факултет и преживяваше неговите успехи и неуспехи като свои.

Поклон пред светлата му памет!

От Академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“