Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 20 април 2020 г. след продължително боледуване ни напусна доц. д-р Васил Георгиев Пенев (1959-2020) – дългогодишен преподавател във Философския факултет.

Поклонението ще се състои на 23 април 2020 г., четвъртък, от 14 ч. на Централните софийски гробища.

Професионалният живот на доц. Васил Пенев е изцяло свързан със Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и неговия Философски факултет. Завършил е специалност „Философия“ във Философския факултет през 1984 г. с втора специалност „Френски език“. През 1988 г. започва работа като специалист, по-късно научен сътрудник в Центъра за изследване на идеологиите към Факултета, чийто ръководител е в периода 1993-1996 г. През 1990 г. защитава дисертационен труд на тема „Общественото мнение – фактор в политическия живот“. През 1996 г. е избран за главен асистент в Катедра „Политология“, тогава „Теория на политиката“; през 2005 г. се хабилитира в същата катедра като доцент, където работи до смъртта си. Водил е и занятия в Нов български университет и Бургаския свободен университет.

Нееднократно е специализирал в Париж (Франция), а също в Констанц и Тюбинген (Германия) и в централата на НАТО в Монс (Белгия). През 1992-1995 г. е бил редовен участник с лекции в Международния Токвилов семинар. Бил е ръководител и член на проекти, посветени на парламентаризма и европейската интеграция. В различни периоди е бил член на редакционните колегии на академични списания като „Избор“ , Bulgarian Quarterly, „Политически изследвания“. Доц. Васил Пенев е развивал и активна обществена дейност. През 1995-1997 г. е бил съветник в Министерския съвет на Република България. През 2001 г. става кавалер на високия френски орден Palmes Académiques за заслуги в областта на науката и културата.

Основните научни интереси на доц. Васил Пенев бяха съсредоточени в областта на политическите системи и идеологии. Автор е на книгите „Политическата система на Дания“ (2004) и „Политология за всички“ (2006), както и на десетки студии и статии в академични издания на български, английски, френски и руски езици.

Загубихме не само голям професионалист в сферата на политическите науки, но и чаровен и талантлив колега и приятел. Ще ни липсват забележителното му чувство за хумор, вниманието, което винаги отделяше на младите колеги, отворения му към бъдещето поглед.

Поклон пред светлата му памет!

От Академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“