Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 21.02.2020 г. ни напусна проф. д-р Блажо Блажев, дългогодишен преподавател във Факултета по славянски филологии, изтъкнат изследовател в областта на русистиката, славистиката, съпоставителното езикознание, лингводидактиката, блестящ преводач и вдъхновен учител на няколко поколения филолози.

Поклонението ще се състои на 27 февруари 2020 г. (четвъртък) от 12:30 ч. в църквата на гробищен парк Бакърена фабрика.

Блажо Блажев е роден на 8 октомври 1927 г. в село Мечка, Плевенско. През 1950 г. завършва Историко-филологическия факултет на Софийския университет, специалност „Руска филология“. След като придобива научната степен „доктор”, той започва работа като преподавател по руски език в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а през 1957 г. специализира в областта на съвременния руски език в Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“. От 1970 г. е доцент в Софийския университет, през 1984 г. е избран за професор по съвременен руски език. През периода 1971-1975 г. Блажо Блажев ръководи Катедрата по руски език, а от 1982-1984 г. е заместник-декан на Факултета по славянски филологии. Години наред той чете курсовете по морфология и синтаксис на съвременния руски език в Софийския университет. Воден от убеждението, че лингвистичните знания са полезни, когато намират непосредствено приложение в практиката на преподаване, той пише редица учебници по съвременен руски език, в които откроява специфичните трудности при изучаването на руски език от българи. Учебникът „Синтаксис на съвременния руски език“ (1992, в съавторство с Цв. Йотов) и днес е сред основните за студентите от специалност „Руска филология“ в Софийски университет.

Академичната кариера на Бл. Блажев е свързана и с развитието на русистиката във Великотърновския и Шуменския университет. Той е сред основателите на Катедрата по русистика във Великотърновския университет, където е избран за доцент (1964), а през 1966-1969 г. е заместник-ректор. В Шуменския университет той ръководи Катедрата по русистика през периода 1973-1974 г.

Проф. Бл. Блажев е автор на многобройни изследвания и публикации в областта на русистиката и съпоставителното езикознание. За първи път в България той анализира предикативите (думите, изразяващи категорията състояние) в руския език в съпоставка с българския. С присъщата си задълбоченост и наблюдателност предлага корекции, отнасящи се до личните местоимения в описателните граматики на руския език, които са отразени и в учебниците по руски език и стилистика в СССР. Много други негови новаторски трудове, изследващи теоретични и практико-приложни аспекти на морфологията, синтаксиса и семантиката, получават международно признание като принос в езиковедската русистика. За енциклопедичния си труд „Употреба на конструкциите за посока и място в съвременния руски език в съпоставка с българския“ (1977 г.), както и за високи достижения в областта на лингвистиката проф. Бл. Блажев получава наградата на името на акад. Вл. Георгиев от президиума на БАН и Академичния съвет на Софийския университет.

Проф. Блажев отдаде на Софийския университет над 60 години от своя живот. Университетът беше за него не само работно място, но и храм на науката, към който той изпитваше обич и респект. Като преподавател и учен той допринесе много за авторитета на Софийския университет, Факултета по славянски филологии, Катедрата по руски език и българската русистика.

Поклон пред светлата му памет!

От Академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“