Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с прискърбие съобщава, че на 7 февруари 2020 г. почина доц. Чавдар Георгиев Лозанов, дългогодишен преподавател във Факултета по математика и информатика.

Поклонението ще се състои на 12 февруари 2020 г. от 11.00 часа в Ритуалната зала на Централните софийски гробища.

Чавдар Георгиев Лозанов е роден на 19.05.1946 г. в гр. София. Завършва математика (1971 г.) и редовна аспирантура (1974-1977 г.) в Математическия факултет (днес Факултет по математика и информатика) на Софийския университет.

Заеманите от Чавдар Лозанов длъжности в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ са асистент (1972) и доцент (1986).

Чавдар Лозанов е член на Съюза на математиците в България (СМБ) (1977 г.) и главен редактор на списание „Математика и информатика“ (от 1994 г.)

Чавдар Лозанов е автор и съавтор на редица учебници и учебни помагала както за ученици и учители в различните етапи на училищното образование, така и за студентите, обучаващи се в специалност „Математика и информатика“.

Научната работа на доц. Лозанов е в областта на геометрията на крайните проективни и крайните инверсни (мьобиусови) равнини, както и в областта на аксиоматиката на някои геометрии. Той изследва пълни арки в крайни проективни равнини, намира техни подходящи свойства, въз основа на които ги класифицира и като следствие, описва и арки в една равнина на транслации.

Доц. Чавдар Лозанов получава и редица резултати, отнасящи се до геометрията на подгрупите на групата на Сузуки в немикелевата инверсна равнина и до реализация на конфигурации на Микел в тази равнина.

Доц. Чавдар Лозанов изследва възможните минимални и пълни системи от аксиоми, задаващи проективна равнина и изгражда една система от аксиоми на елиптичната равнина, базираща се на свойствата на изометриите в тази равнина.

Поклон пред светлата му памет!

От Академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“