Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с прискърбие съобщава, че на 25 януари 2020 г. на 60-годишна възраст ни напусна проф. дфн Томислав Василев Дяков, дългогодишен преподавател във Факултета по науки за образованието и изкуствата.

Поклонението ще се извърши на 28 януари 2020 г. от 14.00 ч. в храма „Св. Седмочисленици”.

Проф. дфн Томислав Дяков е роден на 17 май 1959 г. в гр. София. През 1984 г. е завършва специалност „Българска филология” в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 1990 г. защитава докторска дисертация на тема „Фолклорна основа на българската поезия за деца след Освобождението 1878 г.“ През 2004 г. придобива степен „доктор на филологическите науки” с тема „Мит, обред и литература (митични елементи в художествената проза за деца и юноши)“.

Томислав Дяков е избран за професор през 2008 г. Преподавател е по дисциплините: Литература за деца и юноши, Фолклористика, Културна и социална антропология, Текст и интерпретация в масмедиите и изкуството. Дългогодишен ръководител е на фолклорни експедиции, провеждани в различни краища на страната, със студенти от Факултета по начална и предучилищна педагогика (днес Факултет по науки за образованието и изкуствата).

В периода 2003–2011г. е зам.-декан на ФНПП по научноизследователската дейност.

Професор дфн Томислав Дяков е автор на редица статии, монографии, студии и рецензии. Сред най-известните му книги са „Народният календар – празници и вярвания на българите“, „Българският характер“, Общи бележки за българската фолклорна култура“, „Митология, фолклор, литература“, „Есета по културна и социална антропология на българите“, „Диахронни връзки в културата“, „Текст и интерпретация” и др.

Той възпита и обучи поколения студенти, дипломанти и остави неоценимо наследство както в педагогическата, така и в научно-изследователската работа.

За много от възпитаниците на Факултета проф. дфн Томислав Дяков остава един от най-любимите, уважавани и обичани преподаватели!

Факултетът по науки за образованието и изкуствата загуби един достоен преподавател, задълбочен учен и истински приятел!

Дълбок поклон пред светлата му памет!

От Академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“