Начало / Новини / Новини и събития / Факултетът по науки за образованието и изкуствата участва в международен проект по програма „Еразъм +“

   
Факултетът по науки за образованието и изкуствата участва в международен проект по програма „Еразъм +“

Софийският университет е партньор в двугодишния проект по програма „Еразъм +“ DEVELOPING NEW SOFTWARE FOR PSYCHOMOTOR REEDUCATION OF CHILDREN WITH AUTISM, с водеща организация Университетът в Чанаккале, Турция (Canakkale Onsekiz Mart Universitesi).

Проектът получи най-висока оценка сред четири други, предвид голямата си научна и обществена значимост. Главен координатор на проекта е доц. д-р Nergis Ramo Akgün и сътрудници проф. д-р Salih Zeki Genç и проф. д-р Ahmet Evren Erginal. Официални представители за Софийския университет са преподавателите от Катедра „Специална педагогика и логопедия“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата: проф. дпсн Нели Василева (координатор), гл. ас. д-р Елена Бояджиева-Делева и ас. д-р Деница Кръстева. Партньор в проекта е и Катедрата по специално образование и рехабилитация към Философския факултет на Скопския университет (гр. Скопие, Северна Македония).