Начало / Новини / Новини и събития / Директорът на Португалския културен център „Камойш – София“ изнесе публична лекция в Алма матер

   
Директорът на Португалския културен център „Камойш – София“ изнесе публична лекция в Алма матер

Анаиза Гордино, директор на Португалския културен център „Камойш – София“ при посолството на Португалия у нас, изнесе публична лекция на тема „Културни политики и дейности на Института за сътрудничество и за езика „Камойш“ към Министерството на външните работи на Португалската република“

Анаиза Гордино гостува в Алма матер по покана на декана на Факултета по класически и нови филологии проф. д-р Мадлен Данова. Лекцията се проведе в рамките на Дипломатическия семинар на магистърска програма „Културни връзки и геополитика на Европейския съюз“. На събитието присъстваха студенти и преподаватели от магистърската програма и от специалност „Португалска филология“ във факултета.

Разглеждайки развитието на Института „Камойш“ и неговите политики от основаването му през 1992 г. до наши дни, г-жа Гордино представи богатия си опит в областта на културната дипломация. Преди настоящото си назначение като директор на Португалския културен център и лектор по португалски език и култура в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Анаиза Гордино е била директор на Центъра по португалски език в Брюксел, лектор по португалски език в университетите на Брюксел, Антверпен, Гант, Ботствана, Намибия, в Централния университет на Венецуела, а също и консултант по въпросите на чуждоезиковото обучение към Министерството на финансите на Източен Тимор.

1

В лекцията си Анаиза Гордино представи в детайли трите основни насоки в дейността на Института „Камойш“, а именно сътрудничеството и подкрепата за развитие, езиковата политика и разпространението на португалската култура и на културите на португалоезичните страни.

В областта на сътрудничеството и подкрепата за развитие и в съответствие с основните насоки на португалската външна политика и с целите на План 2030 на ООН за устойчиво развитие, мисията на Института е насочена към страните с официален език португалски, а с оглед на растящата регионална интеграция, и към страните от онези географски региони, в които се включват лузофонските страни. Проектите в тази област, както посочи г-жа Гордино, имат за цел да подпомогнат изкореняването на бедността и устойчивото развитие, затвърждаването на мира, демокрацията, правовата държава и спазването на човешките права.

Някои от ключовите области на сътрудничество, в които Институтът „Камойш“ действа в съответствие с тези цели, са в сферите на здравеопазването, земеделието и опазването на околната среда (в частност по отношение на стратегиите за предотвратяване и адаптиране към климатичните промени), кампании сред населението във връзка със спазването на човешките права (включително на правата на жените), както и професионалната квалификация в области като образованието, правосъдието, икономиката, масовите комуникации и други. Обучението по португалски език е един от аспектите, в които целите на езиковата политика и тези в областта на сътрудничеството съвпадат, което подпомага интегрирането на двете области в сферата на дейност на една и съща институция.

В лекцията си Анаиза Гордино се спря в детайли на целите на езиковата политика на Института „Камойш“, като подчерта, че в съответствие с целите на разпространението на културата, те се фокусират върху утвърждаването на ролята на португалския език като глобален език, имайки предвид широкото му присъствие по света, било като майчин език или като наследствен език, т.е. език на общностите от португалската диаспора, а и все повече като чужд език. Според представените от лекторката данни, португалският език в настоящия момент се говори като майчин език от 261 милиона души по света. Той е третият най-говорен по света европейски език и е официален език на девет държави, присъствайки на всички континенти – както в отделни страни и специални административни региони, така и сред пръснатите по света португалските общности, за които именно португалският е основен обединяващ фактор.

3

Директорът на португалския културен център изтъкна, че Институтът „Камойш“ подкрепя обучението по португалски език във всички образователни степени и разполага с образователна мрежа в 84 страни, която включва преподаватели в предучилищното, основното и гимназиалното образование и лектори в университети и международни организации. Акцентът върху висшето образование е характерна черта на политиката на Института, който поддържа сътрудничество с над 350 висши училища с оглед разпространението на португалистиката и на употребата на португалския като работен език в различни професионални области – от образованието до бизнеса, през туризма или новите технологии.

Подчертано внимание Гордино отдели на една от насоките в дейността на Института при взаимодействието му с утвърдени в международното пространство изследователски университети, а именно подкрепата на научните изследвания в областта на португалистиката и на преподаването на португалски език, която се осъществява чрез катедрите „Камойш“, чиято дейност допринася за утвърждаването на португалския език като език на науката.

В изложението си по въпроса за подкрепата на културните дейности, Анаиза Гордино изтъкна сериозното нарастване на броя на събитията, които се провеждат с подкрепата на Института, както и разнообразието от проекти, които се осъществяват с негова помощ. Институт „Камойш“ подкрепя ежегодно стотици културни инициативи във всички области – от литературата до архитектурата, включвайки визуалните изкуства, балета, театъра, музиката, киното или културното наследство. Подкрепата за разпространението на културата се осъществява от мрежата центрове по португалски език и култура, които съвместно с дипломатическите мисии осъществяват програмите за културна дейност в чужбина. Изразява се в подкрепата на участието на творци или представянето на произведения на португалски автори или от страни от Общността на португалоговорещите страни (CPLP) на фестивали, конференции, панаири на книгата, творчески цикли и други културни събития, организирани от чужди държави. Целта на подобна подкрепа е включването на културата на Португалия и на лузофонските страни в календара на културните събития в страните, където Институтът „Камойш“ има присъствие.

4

Директорът на Португалския културен център подчерта в лекцията си, че дейностите за разпространение на културата и езика, които Институтът осъществява в България, са все по-видими и по-широкообхватни. Чрез него се осъществяват широка гама от културни събития в по-големите градове. Те са в различни области – от киното до литературата, от архитектурата до фотографията, музиката, предимно така обичаното от българската публика фадо, но и класическата музика и музиката на други лузофонски страни, като например Бразилия и Кабо Верде. Откликът на българската публика на организираните от Португалския културен център дейности и растящият интерес към обучението по португалски език са доказателство за успеха на Института „Камойш“, изтъкна Гордино и подчерта в заключителните си думи, че този успех е също така резултат от доброто взаимодействие с българските институции и с партньорските организации.

Тя отбеляза и дългогодишното успешно сътрудничество на Института „Камойш“ със Софийския университет, което бе в основата и на цикъла от лекции, посветени на португалската външна политика и в частност на културната политика на Португалия. Той се проведе в рамките на Дипломатическия семинар на магистърска програма „Културни връзки и геополитика на Европейския съюз“ във Факултета по класически и нови филологии.