Начало / Новини / Новини и събития / Департаментът за информация и усъвършенстване на учители награди изявени преподаватели

   
Департаментът за информация и усъвършенстване на учители награди изявени преподаватели

За осми пореден път Департаментът за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ участва в Националния семинар за извънкласни и извънучилищни дейности, организиран от Синдиката на българските учители (СБУ) и Фондация „Устойчиво развитие за България” под патронажа на Министерството на образованието и науката.

Както всяка година, в Санитарно-оздравителния комплекс Камчия се събраха педагогически специалисти от цялата страна, където в продължение на няколко дни представиха свои добри педагогически практики на тема „Развитие на техническото и природонаучното творчество на децата и учениците за формиране на екологична култура и интерес към иновации”, като най-добрите бяха отличени с грамоти и наградени от МОН, СБУ и други организации.

2

От името на ДИУУ на Софийския университет „Св. Кл. Охридски” директорът проф. дн Димитър Веселинов поздрави участниците и връчи награди на изявени учители, като подчерта приноса на Департамента за информация и усъвършенстване на учители за тясното взаимодействие между средното и висшето образование.

3