Начало / Новини / Новини и събития / ЦВП „Наследство БГ“ и Сдружение "Прегърни ме" подписаха споразумение за сътрудничество

   
ЦВП „Наследство БГ“ и Сдружение "Прегърни ме" подписаха споразумение за сътрудничество

На 13 май 2020 г. в Ректората на Софийския университет "Св. Климент Охридски", при спазване на задължителните мерки за сигурност, Сдружение „Център за върхови постижения „Наследство БГ“ и Сдружение „Прегърни ме“ подписаха рамково споразумение за сътрудничество.

Г-жа Милена Нейова и чл.-кор. проф. дин Иван Илчев се договориха двете сдружения взаимно да сътрудничат на принципите на взаимно доверие, респект и равнопоставеност. И двете страни декларираха интерес за постигане на резултати в областите на изкуството, образованието и социалните каузи с намерение за осъществяване на общи проекти.

2-2

Сътрудничеството в съответствие с възможностите на всяка от страните по споразумението ще се осъществява чрез:

- съвместна работа по реализация на програмни приоритети на двете страни;

- оказване на взаимна подкрепа и съдействие по логистика, организация, консултативна и методическа помощ при реализиране на съвместни проекти;

- сътрудничество в сферата на професионалната и практическа реализация на изследователи;

- обмен на експертизи и създаване на съвместни екипи от специалисти при разработване на общи идейни и проекти;

- популяризиране на съвместно получените резултати и привличането на трети страни с общ интерес;

- взаимна помощ с кадрови, информационен и материално-технически ресурс при взаимноизгодни условия и установен нормативен ред.

2-1