Начало / Новини / Новини и събития / Четвърти от поредицата уебинари във връзка с курса „Елементи на изкуствения интелект“

   
Четвърти от поредицата уебинари във връзка с курса „Елементи на изкуствения интелект“

На 14 май 2021 г. се проведе четвъртият от планираната поредица от уебинари във връзка с курса „Елементи на изкуствения интелект“, воден от проф. Мария Нишева от Факултета по математика и информатика на Софийския университет и Илия Жечев – магистър по изкуствен интелект, випускник на едноименната магистърска програма на СУ/ФМИ.

Уебинарът, който бе излъчен на живо в страницата на Софийския университет във фейсбук на адрес: https://www.facebook.com/sofiauniversity/live/, бе фокусиран върху петата глава от съдържанието на курса: Невронни мрежи.

Проф. Мария Нишева припомни, че безплатният онлайн курс „Elements of AI“ е един от най-силните така наречени масови отворени онлайн курсове, създаден от фирмата Reaktor и Университета в Хелзинки във връзка с председателството Финландското председателство на Съвета на ЕС и че целта му е колкото може повече от гражданите на Европейския съюз да усвоят неговото съдържание по увлекателен и достъпен начин.

Проф. Нишева припомни още, че българската версия на курса стартира официално на 17 февруари 2021 г. и се намира на адрес: https://elementsofai.com/bg/. Тя подчерта, че петата глава на курса, посветена на невронните мрежи, е може би най-интересната и най-загадъчната все още от съдържанието на курса. А следващата, последната глава на курса, ще се проведе на 28 май 2021 г. и ще има заключителен характер. Ще се говори за някои практически приложения, както и за някои последици от внедряването и развитието на системи с изкуствен интелект от различен характер в ежедневната и в частност в обществената практика.

Проф. Нишева се обърна към тези, които имат по-задълбочен интерес към тематиката, да посетят и курса „Изграждане на изкуствения интелект“ (Building AI), който е на английски език и съдържа пет глави.

9

Илия Жечев, магистър по изкуствен интелект, випускник на едноименната магистърска програма във Факултета по математика и информатика на Софийския университет, беше лектор на уебинара.

Всеки уебинар предвижда представяне на основните теми от посочените части на курса и дискусия по въпроси, които участниците в уебинара задават в приложението Messenger на фейсбук по време на излъчването на живо.

Курсът е класиран като един от 100-те масови отворени онлайн курсове (МООС) и е оценен на първо място сред MOOC курсовете в света в областта на компютърните науки, пред тези на „Станфорд“, „Харвард“ и MIT.

12

Софийският университет е академичен партньор за реализиране на курса в България, а Българската компания Sirma AI, изпълняваща дейност като „Ontotext“ – е партньор, отговарящ за комуникацията и реклама.

Чрез Факултета по математика и информатика Софийският университет предлага курса не само на студенти в Университета и други висши училища, а и на всички, интересуващи се от темата. На всички успешно завършили курса Софийският университет ще издаде свидетелство с 2 ECTS кредита.

15

Първите три от поредицата уебинари се проведоха на 26 март 2021 г., 9 април 2021 и 23 април 2021 г. и бяха посветени на първите четири глави от съдържанието: какво представлява изкуственият интелект, решаване на проблеми с изкуствен интелект, изкуственият интелект в реалния свят и машинно самообучение.