Начало / Новини / Новини и събития / Честване на Световния ден на португалския език във Факултета по класически и нови филологии

   
Честване на Световния ден на португалския език във Факултета по класически и нови филологии

Дните на лузофонията, които традиционно се провеждат през месец май във Факултета по класически и нови филологии, бяха открити с честване на Световния ден на португалския език.

Цикълът от международни научно-образователни и културни събития се организира от специалност „Португалска филология“ при Катедрата по испанистика и португалистика и научноизследователската катедра „Жозе Сарамаго“, учредена във Факултета по класически и нови филологии през 2019 г. с договор за сътрудничество между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и „Камойш“ - Институт за сътрудничеството и езика при Министерството на външните работи на Португалия.

На онлайн събитието бяха обявени резултатите от студентския конкурс по превод в чест на Световния ден на португалския език. Присъстваха деканът на Факултета по класически и нови филологии проф. д-р Мадлен Данова, посланикът на Португалия Н. Пр. г-жа Ана Мария Рибейро да Силва, посланикът на Бразилия Н. Пр. г-жа Мария Едилеуза Фонтенеле Рейс, студенти, докторанти, пост-докторанти и преподаватели от спец. „Португалска филология“. Модератор бе проф. д-р Яна Андреева, отговорник на специалността и координатор на научноизследователска катедра „Жозе Сарамаго“ във Факултета по класически и нови филологии.

В приветствието си към участниците и гостите проф. д-р Мадлен Данова изрази удовлетворение от това, че дългогодишната традиция на провеждане на Дни на лузофонията във факултета се отбелязва за пореден път и че тази година се открива за първи път с честване на Световния ден на португалския език, обявен с решение на Генералната асамблея на ЮНЕСКО през ноември 2019 г. Проф. Данова отбеляза постиженията на студентите и на преподавателската колегия на специалност „Португалска филология“ и благодари на всички, които правят възможни такива събития, работейки усилено през годините, не само на този ден, за разпространението на португалския език и култура. След като завършат, студентите на специалността са много успешни посланици на португалския език и култура, отбеляза деканът на Факултета по класически и нови филологии, и подчерта колко е важна подкрепата от страна на посланиците на лузофонските страни в София и на Института „Камойш“.

В края на приветственото си слово проф. Данова посочи: „Ще се позова на думите на помощник- генералния директор на ЮНЕСКО по въпросите на културата, според когото португалският език е език на срещите, както на сушата, така и в океана. Независимо дали става въпрос за срещи лице в лице или за онлайн срещите, с които свикнахме в последно време, винаги е истинско удоволствие да научим нов език, да се опитаме да разберем една нова култура или много култури, които се изразяват на този език, и да станем част от тях. А това, че португалският е език на Откритията, на срещите в исторически и цивилизационен план, е още нещо, което винаги ме е привличало към културите, които използват този красив език във всичките му варианти. Затова съм щастлива да съм днес с вас по този тържествен повод, за да отбележим световната значимост на португалския език, а също и постиженията на нашите студенти и преподаватели от специалност „Португалска филология“ в нашия факултет.

В своето приветствие към участниците и организаторите на честването Н. Пр. посланикът на Португалия г-жа Ана Мария Рибейро да Силва изтъкна глобалната роля на португалския език днес и представи накратко процеса по утвърждаването на датата 5 май като Световен ден на португалския език: „Още през 2009 г. Общността на португалоезичните държави избира 5 май за Ден на португалския език и култура. Десет години по-късно, през 2019 г., по съвместна инициатива на португалския посланик в ЮНЕСКО Антонио Сампайо да Новоа и негови лузоезични колеги, ЮНЕСКО обявява 5 май за Световен ден на португалския език. Португалският език е официален език на 9 държави и на специалния район Макао. Той притежава международен статут и е налице стремежът да стане един от официалните езици на ООН, заедно с английския, арабския, испанския, китайския, руския и френския. Днес отбелязваме преди всичко значимостта и световното признание на португалския език, говорен на всички континенти от повече от 265 милиона души, заради което го оценяваме като общо благо. Той принадлежи на всички, които го говорят – у дома, в училище, на работа, в бизнеса, в медиите, в институциите, в науката, в публичното пространство, в литературата и изкуствата. Принадлежи на всеки – без предимства и йерархии. Днес празнуваме разнообразието на един плурицентричен език, с множество варианти. Влизайки в диалог с Фернандо Песоа, Миа Коуто твърди, че всеки може да каже „моето отечество е португалският език“ – и африканците, и бразилците, и тиморийците, защото всички те говорят един и същ език по различен начин и неговото богатство произлиза именно от това разнообразие.“

В словото си посланикът на Португалия отбеляза, че с честването на Световния ден на португалския език се отдава дължимото и на различните езикови практики, които го преобразяват и укрепват, преди всичко на португалоезичните литератури, но и на другите видове изкуства, които черпят от него, като киното или театъра, а също и на познавачите на португалския език, които го изучават или преподават, на обучението по португалски език и португалоезични култури в и извън пределите на лузофонското пространство. Като подчертта ценността на португалския като средство за комуникация, взаиморазбиране и взаимно уважение, посланик Рибейро да Силва посочи в заключителните си думи значението, което се отдава на това честване по света: „В тези дни в 45 държави се провеждат множество събития, в които приятелите на португалския език му отдават чест. Много от тях са поощрени или подпомогнати от Институт „Камойш“, от Общността на португалоезичните държави, от португалските и други лузоезични посолства. С това вдъхваме живот на Световния ден на португалския език“.

Приветствие към участниците отправи и посланикът на Бразилия Н. Пр. г-жа Мария Едилеуза Фонтенеле Рейс, която сподели и своите лични спомени от участието си в процедурата по обявяване на Световния ден на португалския език: „През 2019 г. имах честта и привилегията да участвам, като представител на Бразилия в ЮНЕСКО, заедно с посланиците на всички португалоезични страни, в обсъждането на предложението за включване на датата 5 май в календара на ЮНЕСКО като Световен ден на португалския език. Това предложение се увенча с успех и беше прието на 40-та сесия на Генералната асамблея на ЮНЕСКО през ноември 2019 г. Това толкова важно решение подчертава значението на португалския език за запазването и разпространението на човешката култура и цивилизация. Отбелязвам този факт, тъй като в течение на дългата ми кариера като дипломат имах възможността да участвам в различни важни моменти за нашите страни, но точно това събитие ме изпълва с особена гордост.“ Посланикът на Бразилия се спря на международния статут на португалския език и очерта усилията на лузофонските страни той скоро да стане официален език и на Обединените нации. Като се позова на редица инициативи, с които бразилските институции отбелязват Световния ден на португалския език, посланик Фонтенеле Рейс изрази радостта си да присъства на честването в Софийския университет, заедно със студенти, докторанти и пост-докторанти, които изучават португалския език и португалоезичните литератури и култури: „Вие сте истинските посланици на португалския език в България. Надявам се един ден да станете такива и за други части по света. Бих искала да отбележа гордостта, която изпитвам за това, че португалският е официален език на всички 215 милиона бразилци, че е език, който не само е широко разпространен, но и разкрива изключително културно многообразие. Благодаря на Софийския университет за организацията на това специално събитие и поздравявам отново студентите и преподавателите португалисти“.

На честването бяха обявени резултатите от студентския конкурс по превод, посветен на Световния ден на португалския език и организиран от научноизследователската катедра „Жозе Сарамаго“ във Факултета по класически и нови филологии. Доц. д-р Весела Чергова представи от името на журито начина, по който протече конкурсът, и благодари на всички участници, като отбеляза достойнствата на представените конкурсни работи, подготвени внимателно и с усет към езика на оригинала и езика на превода – португалски и български. Селектираният за превод текст тази година бе разказът „Монолог с дъх на маточина“ на съвременния португалски писател Жозе Рисо Дирейтиньо, а преводите бяха оценявани въз основа на четири критерия: езикова култура и перцепция на португалския език; езикова култура на българския език; социални, исторически и културни параметри на превода; естетика и оригиналност на преводаческите решения.

Преводът на Тереза Василева бе отличен с Първа награда. Втора награда бе присъдена на Йоана Атанасова. Журито присъди и Специална награда за оригинален превод, с която бе отличен Димитър Атанасов.

Дипломите на наградените студенти бяха връчени виртуално от Декана на Факултета по класически и нови филологии проф. д-р Мадлен Данова, която поздрави финалистите, организаторите и всички участници в конкурса и отбеляза задоволството си от ентусиазма, с който студентите са се включили в тази интересна инициатива на научноизследователската катедра „Жозе Сарамаго“ във Факултета по класически и нови филологии към Софийския университет.