Начало / Новини / Новини и събития / Центърът по компетентност “Clean & Circle” и „Софийска вода“ АД, част от Веолия, разработиха метод за определяне на SARS-CoV-2 в отпадъчните води на град София

   
Центърът по компетентност “Clean & Circle” и „Софийска вода“ АД, част от Веолия, разработиха метод за определяне на SARS-CoV-2 в отпадъчните води на град София

В съвместен проект между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ чрез Центъра по компетентност “Clean & Circle” и „Софийска вода“ АД, част от международната група VEOLIA, световен лидер в управлението на ресурси, беше разработен метод за изследване на количеството на SARS-CoV-2 в отпадъчните води на гр. София.

По примера на редица държави (Франция, Германия, Австрия, Гърция), които определят равнищата на заболеваемост не само спрямо данните от клиничните проби, но и по битово-отпадъчните води, вече и в София ще се прилага тази мярка.

Информацията за наличието на вируса в отпадъчните води може да се използва по три основни начина:

- Като превантивен инструмент за ранно предупреждение – предвиждане на потенциални нови вълни и откриване на огнища на заболяването.

- Като инструмент за управление и контрол на разпространението на коронавируса.

- Като предпазна мярка – ако тестът на местното население е отрицателен, но вирусът е открит в отпадъчните води, трябва да се изследват потенциални източници на инфекция.

Въвеждането на метода е резултат от едногодишната работа на учени и специалисти от Центъра по компетентност “Clean & Circle” и „Софийска вода“ АД. Той е разработен по австрийския модел, където се реализира програма за ковид мониторинг, обхващаща над 100 населени места. Българският екип разви свой подход, който позволи да се постигнат ефективни резултати за кратко време.

В рамките на проекта е извършена оценка на водите на столицата. В следващия етап от проекта е планиран редовен мониторинг на SARS-CoV-2 в отпадъчните води, постъпващи в пречиствателната станция и места от канализацията на гр. София. Мониторингът ще позволи да се оценят равнищата на заболеваемост в града. Най-същественото е, че след пречистването на отпадъчните води, вирусните фрагменти не оцеляват и пречистената вода е безопасна за водоприемниците ( в случая река Искър) и хората.

Получените резултати биха били полезни за приложение и мониторинг и в други градове и водни цикли, особено в зони с изявен зимен и летен туризъм.

1-1
2-1

Гл.ас. д-р Славил Пейков и гл. ас. д-р Михаела Белухова – създатели на модификацията на метода за изолиране и определяне на SARS-CoV-2 в отпадъчните води

3-1
4-1

Ния Стоянова и Елена Иванова от лабораторния изпитвателен комплекс на „Софийска вода“ АД прилагат метода в реални проби със съвременна автоматизирана система за екстракция и изолиране на нуклеинови киселини и последващa PCR детекция в реално време.

6-1
9

 

 

 

 

Ескпериментални постановки на най-трудния елемент на метода – изолиране и концентриране на нативна вирусна РНК от сложния комплекс замърсители в отпадъчните води.

5