Начало / Новини / Новини и събития / Биологическият факултет е удостоен с плакет за значимо научно партньорство от Института по микробиология на БАН

   
Биологическият факултет е удостоен с плакет за значимо научно партньорство от Института по микробиология на БАН

Във връзка със 75-годишния си юбилей Институтът по микробиология „Стефан Ангелов“ на Българската академия на науките удостои Биологическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски“ с плакет за значимо научно партньорство.

Съвместните научни изследвания на колективи от двете институции през годините се увенчаха с иновативни научно-приложни и фундаментални постиженията на световно ниво в областта на микробиологията, вирусологията и имунологията.

Участието на учени от института в обучението на студенти в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ и в ръководство на дипломни тези е съществен принос в изграждането на професионално подготвени специалисти в областта на микробиологията, вирусологията и имунологията.

 

1