Начало / Новини / Новини и събития / Алма матер и „Български енергиен холдинг“ ЕАД подписаха споразумение за сътрудничество

   
Алма матер и „Български енергиен холдинг“ ЕАД подписаха споразумение за сътрудничество

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и „Български енергиен холдинг“ ЕАД подписаха споразумение за сътрудничество с цел насърчаване и създаване на условия за развитие на съвместни дейности по иновации, приложни изследвания и образование в българския енергиен сектор.

Двете страни ще осъществяват сътрудничество в направленията ядрена енергетика, техника и ядрена физика и химия, геология и проучване на природни ресурси, информационни системи и компютърни науки, софтуерно инженерство, изкуствен интелект, технологично предприемачество и иновации в информационните технологии, енергийни пазари и услуги, технологии за знания и иновации, внедряването на иновативни енергийни технологии и други.

Рамковото споразумение бе подписано от ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков и изпълнителния директор на БЕХ ЕАД Валентин Николов. На срещата присъстваха и служебният заместник-министър на енергетиката Мирослав Дамянов, деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев и представители на БЕХ ЕАД.

1-1

Споразумението предвижда Стопанският факултет, Геолого-географският факултет и Физическият факултет на Алма матер и „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД) да създават работни групи по иновационни проекти, свързани с развитието на научноизследователските направления и дейности в посочените области за осигуряването на плавен енергиен преход към използване на чиста и нисковъглеродна енергия. Двете страни ще разработват съвместно национални и международни проекти в областта на иновациите и приложните изследвания, както и разработване и кандидатстване по оперативни програми и други национални, европейски и международни финансиращи институции, осигуряващи финансиране за реализацията на иновативни енергийни проекти. Планирано е и разработване на идеи в изготвянето на проектни предложения до финансиращи институции и организации за реализация на енергийни иновации и изследвания с цел постигане на конкурентоспособност и висока добавена стойност в енергийния сектор, както и взаимно съдействие и развитие на експертния и научноизследователския опит и капацитет и технологичната и научноексперименталната база и лабораторна инфраструктура на двете страни.

Софийският университет и Българският енергиен холдинг ще съдействат за бързо и дългосрочно развитие и модернизиране енергийния отрасъл чрез развитието на научни изследвания и на нови технологии, с които да се задържат и привлекат млади и водещи учени в областта на енергетиката.

2-1

Съгласно споразумението Българският енергиен холдинг ще подсигури студентски стажове и практики с посещения на място в неговите обекти и дъщерните му дружества. Предвидено е подпомагане на кариерното ориентиране и мотивиране на студентите и докторантите и създаване и на менторски програми и съвместни магистърски и докторски програми.