Начало / Новини / Новини и събития / Академичният съвет прие промени в таксите за обучение за новоприети студенти и докторанти в част от факултетите на Софийския университет през учебната 2020/2021 г.

   
Академичният съвет прие промени в таксите за обучение за новоприети студенти и докторанти в част от факултетите на Софийския университет през учебната 2020/2021 г.

На заседание, проведено на 26 февруари 2020 г., Академичният съвет на Университета утвърди годишните такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти за учебната 2020/2021 г.

Промяната в годишните такси се отнася единствено за студенти, докторанти и специализанти, приети през учебната 2020/2021 година.

Не се променят размерите на годишните такси за обучение на действащите студенти, докторанти и специализанти, приети преди учебната 2020/2021 година.

Не се променят годишните такси за обучение на новоприетите чуждестранни студенти и докторанти.

Без промяна остават годишните такси за обучение на новоприети студенти в Историческия факултет, Медицинския факултет, Факултета по химия и фармация, Юридическия факултет, Факултета по журналистика и масова комуникация, Физическия факултет, Факултета по славянски филологии, Факултета по класически и нови филологии и Факултета по педагогика.

Няма промяна на таксите за кандидатстване в Софийския университет за учебната 2019/2020 година и те остават 30 лева за явяване на изпит и 30 лева за участие в кандидатстудентската кампания и класиране. Няма промяна и в таксата от 50 лева за конкурсен изпит на кандидат-докторанти.

За трета поредна година новоприетите студенти с максимален състезателен бал във Факултета по математика и информатика, професионално направление „Математика“, специалности „Математика“ и „Статистика“ в бакалавърска степен се освобождават от заплащане на годишната такса за обучение за първата година.

Академичният съвет прие увеличение на годишната такса за обучение на новоприети студенти ОКС „бакалавър“ редовно обучение, приети в специалности:

- „Регионално развитие и политика“ (Геолого-географски факултет) от 460 лева на 600 лева;

- „Стопанско управление“, „Икономика и финанси“ и „Счетоводство, финанси и дигитални приложения“ (на английски език) (Стопански факултет) от 460 лева на 600 лева;

- „Религията в Европа“ и „Теология“ (Богословски факултет) от 500 лева на 600 лева;

- „Философия“ и „Философия“ на английски език (Философски факултет) съответно от 580 лева на 600 лева и от 854 лева на 900 лева;

- „Агробиотехнологии“, „Биология“, „Биомениджмънт и устойчиво развитие“, „Екология и опазване на околната среда“, „Молекулярна биология“ и „Биотехнологии“ (Биологически факултет) от 800 лева на 900 лева;

- „География“ и „Геология“ (Геолого-географски факултет) от 640 лева на 900 лева и „Геопространствени системи и технологии“ (Геолого-географски факултет) от 800 лева на 900 лева;

- „Компютърно инженерство“ и „Комуникации и физична електроника“ (Физически факултет) от 750 лева на 800 лева;

- „Информатика“, „Информационни системи“, „Компютърни науки“ и „Софтуерно инженерство“ (Факултет по математика и информатика) от 800 лева на 900 лева;

- „Математика“ и „Статистика“ (Факултет по математика и информатика) от 640 лева на 700 лева;

- „Приложна математика“ (Факултет по математика и информатика) от 800 лева на 900 лева;

- „Графичен дизайн“ и „Музикални медийни технологии и тонрежисура“ (Факултет за науки за образованието и изкуствата) от 780 на 800 лева.

Гласуваното от Академичния съвет на Софийския университет предложение за годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти за учебната 2020/2021 г. ще бъде изпратено на Министерството на образованието и науката за утвърждаване с постановление на Министерския съвет.