Начало / Новини / Новини и събития

   
Университетските ботанически градини се включиха в Европейската нощ на учените 2017

Градините участват за първи път и бяха част от програмата на Нощта за Варна. За поредна година в последния петък на септември във Варна се състоя Европейската нощ на учените. Събитието се провежда едновременно в около 300 града в Европа и по света, а локациите в България вече са 11.

Обучителна школа по проект на Факултета по химия и фармация

В рамките на проект BG05M2OP001-2.009-0028 "Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден" с бенефициент Софийския университет „Св. Климент Охридски“ чрез Факултета по химия и фармация, финансиран от Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“, в периода от 25 до 29 септември 2017 г. в гр. Банско се проведе обучителна школа 1 на тема: „Тенденции на научното развитие във Факултета по химия и фармация“.

Изложбата "Дни на университетската книга" беше открита в Университетската библиотека

Във фоайето на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“ бе открита изложбата „Дни на университетската книга“. В експозицията са представени над 150 монографии, списания и годишници на Софийския университет. Експозицията може да бъде разгледана до 13 октомври 2017 г.

Проф. Анастас Герджиков: „Академичната общност е носител на авторитетна традиция, която трябва да бъде уважавана, поддържана и развивана с ентусиазъм“

Академичната 2017/2018 учебна година на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ беше официално открита с тържествена церемония в Аулата. По традиция в началото на празника ректорът и Академичният съвет на най-старото българско висше училище поднесоха цветя пред паметниците на дарителите Евлоги и Христо Георгиеви.

Гост на официалното откриване на академичната учебна година бе президентът на Република България Румен Радев.

Катедра „Астрономия“ участва в Европейска нощ на учените 2017

На 29 септември учени от катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” се включиха в програмата на Европейска нощ на учените 2017 чрез „Наука в града FRESH: Нощ на отворените врати в Астрономическата обсерватория на Софийския университет в Борисовата градина“.

Алма матер е домакин на международен икономически научен форум

Провокирани от значителните промени в индустриалното производство и икономическите процеси, предизвикани от бързоразвиващите се цифрови технологии, Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Икономикс” на Университета за национално и световно стопанство и Икономическият институт на Българската академия на науките организираха съвместно Международната научна конференция „Икономически и управленски политики и предизвикателства: Към индустрия 4.0 – технология или идеология“.

Катедра "Софтуерни технологии“ отбеляза 10-годишния си юбилей

Катедра "Софтуерни технологии", най-младата катедра на Факултета по математика и информатика на Софийския университет "Св. Климент Охридски", отбеляза 10-та годишнина от своето създаване със запомнящо се тържество в София Тех Парк.

15 са отличените на Докторантските четения във Философския факултет

В периода 26–28 септември в Конферентната зала на Ректората се проведоха Докторантски четения 2017 Философския факултет на Софийския университет. В събитието взеха участие участваха 41 докторанти.

Четвърта международна конференция ESTIDIA: „Диалог без граници: Стратегии на междуличностната и междугруповата комуникация“

Философският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ESTIDIA и Институтът по реторика и комуникации организираха четвърта конференция ESTIDIA: „Диалог без граници: Стратегии на междуличностната и междугруповата комуникация“, която се проведе на 29 и 30 септември 2017 г.

Ректорът на Алма матер се срещна с директора на Националната библиотека и архив на Иран

Проф. дфн Анастас Герджиков се срещна с д-р Ашраф Бороджерди – директор на Националната библиотека и архив на Иран и съветник на президента на Иран. Д-р Ашраф Бороджерди е на посещение в България по покана на Националната библиотека във връзка с подписването на спогодба между националните библиотеки на Иран и България.

Работна среща по проект Materials Networking.

В рамките на проект Materials Networking, финансиран от програма „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия, бе проведена Втората работна среща “Advanced Materials“. Срещата се състоя в периода 10-13 септември 2017 г. в Поморие.

„Алма Алтер“ получи големите награди на театрален фестивал в Беларус

Трупата на Театър-лаборатория „Алма Алтер“ се върна с двете големи награди от Международния театрален фестивал „Театрален куфар“ в Минск, Беларус.

Проект за проучване на развитието на телевизиите в Румъния, Белгия и България

Факултетът по журналистика и масова комуникация на Софийския университет бе домакин на третата среща по научния проект „Телевизии и нации в европейска "полупериферия": Как се произвежда европейска идентичност чрез телевизията (1958-1980)“.

Проф. Филип Томас изнесе лекция в Софийския университет

В Ректората на Софийския университет "Св. Климент Охридски" професорът по римско право Филип Томас изнесена публична лекция на тема „Барзанов поглед към Цицерон: от гигант до джудже и обратно“. Събитието бе част от програмата на семинара на Катедрата по класическа филология Phrontisterium classicum.

Докторантски четения 2017 г. във Философския факултет

За втора поредна година Философският факултет на Софийския университет организира докторантски четения, в които участваха представители от различни специалности на Факултета. Събитието се превърна в традиция за факултета и дава възможност за пряка изява на докторантите. Най-добрите доклади ще бъдат публикувани в сборник.

В Софийския университет не са изплащани нерегламентирани възнаграждения

По повод „разследване“, публикувано днес в онлайн медия, отдел „Информация и връзки с обществеността“ на Софийския университет е упълномощен да съобщи следното:

В Софийския университет не се изплащат нито „бонуси“, нито награди, нито допълнително материално стимулиране.

Международен семинар "Дигиталните медии и гражданското общество в България"

Във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет се проведе международен семинар на тема "Дигиталните медии и гражданското общество в България". Семинарът е организиран в рамките на изследователския проект "Дигиталните медиии и динамиката на гражданското общество в новите източноевропейски демокрации", базиран в Университета Сьодерторн в Швеция.

Преподавател от Алма матер получи наградата за цялостен принос на „Биоразнообразие 2017“

Доц. д-р Росен Цонев, преподавател в катедра „Екология и опазване на природната среда“ в Биологическия факултет на Софийския университет, бе удостоен с наградата за цялостен принос на годишните награди “Биоразнообразие 2017“. Патрон на събитието, организирано от Българска фондация „Биоразнообразие“, бе посланикът на Конфедерация Швейцария у нас Денис Кнобел.

Майкъл О’Флаерти изнесе публична лекция в Софийския университет

Темата на лекцията на директора на Агенцията на Европейския съюз за основните права беше: „Борбата с омразата в нашите общества“. Събитието бе организирано от Министерството на външните работи, Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Агенцията на Европейския съюз за основните права.

Първите научни резултати по проекта „Жива вода“ са публикувани в списание „Екологично инженерство и опазване на околната среда“

Приключиха летните учебни практики по хидробиология на студентите от специалностите „Биомениджмънт и устойчиво развитие“ и „Биология“ и от магистърските програми по „Приложна хидробиология и аквакултури“ и „Екологична биотехнология“.

Юбилейна научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки“

От 15 до 17 септември 2017 г. Факултетът по математика и информатика на Софийския университет бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки“. Съорганизатор на събитието бе Институтът по математика и информатика към Българската академия на науките.

Първо класиране за настаняване в общежитията

Първото класиране на кандидатите за настаняване в общежитията за учебната година 2016/2017 беше обявено на 17 септември 2017 г.

Подадените заявления за участие в класацията са 6192.

Две представления на „Албена“ по Йордан Йовков за една вечер в „Алма Алтер“

В навечерието на новата учебна година театър-лаборатория „Алма Алтер“ откри сезона с две от най-българските представления - „Септември“ по Гео Милев и „Албена“. Интересът беше толкова голям, че през изминалата вечер съставът на студентския театър изнесе две представления на „Албена“.

Нов патент на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

В бюлетин № 7 от 31.07.2017 г. на Патентно ведомство на Република България е публикуван патент за изобретение № 66590 „Състав за производство на строителни изделия“. Изобретението е дело на колектив от Факултета по химия и фармация на Софийския университет с ръководител Александър Ленчев.

Алма матер бе домакин на дискусията "Образование и демография"

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе дискусия на тема: "Образование и демография". Организатори на събитието бяха Алма матер и Българската академия на науките. Вестник „24 часа“ беше медиен партньор на дискусията.

Университетската ботаническа градина в Балчик представя изложбата „Добруджа 1940“

В Университетската ботаническа градина в Балчик бе открита изложбата „Добруджа 1940“. Сбирката от фотоси бе предоставена от Регионалния исторически музей – Добрич и е посветена на 77-годишнината от връщането на Южна Добруджа в пределите на България. Изложбата може да бъде разгледана до 27 септември 2017 г. в Експозиционната оранжерия на Университетската ботаническа градина – Балчик.

Лятно училище за технологични инструменти в сферата на дигиталната хуманитаристика и нови подходи в софтуерните технологии

В Боровец започна Лятното училище по дигитална хуманитаристика и ИТ. Събитието се реализира в рамките на научна програма „Технологични екосистеми в хуманитаристиката“ към Университетския комплекс по хуманитаристика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. За участие в двете паралелни секции на лятното училище са одобрени над 40 души – студенти, докторанти, млади и утвърдени изследователи в научни организации от над 10 държави.

Златно отличие за отбора на Алма матер от София Екиден Маратон 2017

Отборът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ спечели златното отличие на третото издание на София Екиден (Щафетен) Маратон 2017 в категория „Корпоративна щафета“.

Софийският университет организира Десети международен турнир по плажен волейбол

От 2 до 6 септември 2017 г. на централния плаж в Лозенец се проведе най-мащабният у нас Десети международен турнир по плажен волейбол. Юбилейното събитие се организира от Департамента по спорт и Волейболния клуб на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Пътуваща изложба по проект BIG PICNIC бе представена в Университетската ботаническа градина - София

Първата от поредицата пътуващи изложби по международния проект BIG PICNIC, фокусиран върху проблемите за продоволствената сигурност, се проведе в Университетска ботаническа градина – София на 1 и 2 септември 2017 г. Темата „Градско градинарство” привлече интереса на хора от всички възрастови групи.

Ден на отворените врати за магистърските програми в Софийския университет

Ден на отворените врати за магистърските програми в Софийския университет започна в Ректората на най-старото българско висше училище. В рамките на информационния ден университетски преподаватели и студенти ще отговарят на въпроси за магистратурите, които предлага Алма матер. Инициативата е на Факултета по класически и нови филологии.

Преподаватели от Факултета по начална и предучилищна педагогика взеха участие в международни симпозиуми

През месец август 2017 г. проф. д-р Стефан Алтъков, зам. декан на Факултета по начална и предучилищна педагогика и ръководител на катедра "Визуални изкуства" и проф. д-р Лаура Димитрова, от същата катедра, взеха участие в международния арт симпозиум "Михайлово - Кавадарци" в Република Македония.

Софийският университет обявява допълнителен прием за учебната 2017/2018 година

След приключване на трите класирания в кандидатстудентската кампания за учебната 2017/2018 година на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ близо 90 процента от плана за прием в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование е изпълнен.

Софийският университет и "Национална компания индустриални зони" ЕАД ще сътрудничат за ускорено професионално изграждане на млади специалисти

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и „Национална компания индустриални зони” ЕАД подписаха споразумение за сътрудничество в рамките на проекта Fast Tracking Success.

Първата по рода си в България нова магистърска програма по близкоизточни изследвания обявява прием в Софийския университет

От академичната 2017–2018 г. към катедра „Арабистика и семитология“ в Софийския университет стартира магистърска програма по близкоизточни изследвания.

Приключи 55-ият летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти

С вечер, посветена на българския фолклор, в Националния учебен център на Българския червен кръст в с. Лозен бе официално закрит Петдесет и петият летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти. Той бе организиран от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с подкрепата и съдействието на Министерството на образованието и науката. 88 души от 28 страни от Европа и Азия участват в семинара тази година.

Пореден успех на българския отбор на най-голямото състезание по информационни технологии в света

За втора поредна година българският национален отбор по ИТ завоюва медали на най-голямото световно ученическо състезание по информационни технологии Microsoft Office Specialist World Championship. Световните финали се проведоха в Лос Анджелис, Калифорния, от 30 юли до 2 август 2017 г.

Успех на френски и български учени - нови зеолитни материали с уникални характеристики, докладвани в списанието Nature Materials

В публикация в едно от най-авторитетните научни списания Nature Materials („Нейчър Матириълс“) учени от Университета в Каен, Франция, и от Софийския университет докладват синтез и изчерпателно характеризиране на зеолити без структурни дефекти чрез въвеждане на волфрам при получаването материала.

Българският отбор постигна най-високия си успех на Международната олимпиада по биология

Ръководители на българския национален отбор по биология, който участва на 28-та Международна олимпиада по биология в Ковънтри, Великобритания, са доц. Албена Йорданова и доц. Снежана Томова, преподаватели в Медицинския и Биологическия факултет на Алма матер и Радослав Александров, възпитаник на Биологическия факултет на Софийския университет и настоящ докторант в Института по молекулярна биология на БАН.

Победители в конкурса за проектиране на парковото пространство зад Стопанския факултет на Алма матер

На тържествена церемония в Paradise Sofia Event Center бяха наградени победителите в конкурса „Проектиране на парково пространство зад Стопанския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Конкурсът бе организиран от „Академия Градът“.

Международна среща по проект на Факултета по химия и фармация в Кеймбридж

От 17 до 21 юли 2017 г. в Университета в Кеймбридж, Великобритания, се проведе първата лятна школа и работна среща в рамките на проекта Materials Networking, насочен към повишаване на научния капацитет на Факултета по химия и фармация на Софийския университет “Св. Климент Охридски“, финансиран по програмата „Хоризонт 2020“.

Юбилейна годишна конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина

В Аулата на Софийския университет „Климент Охридски” бе официално открита юбилейната годишна конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина. Темата на събитието е: „10 години Асоциация на българските училища в чужбина - възродител и посланик на съвременна България по света 2007-2017“.

Трето класиране на кандидат-студентите за учебната 2017/2018 г. в Софийския университет

Третият и последен етап на класирането на кандидат-студентите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2017/2018 г. беше обявен днес.

ХV-ти турнир по конен спорт за купата на Софийския университет „Св. Климент Охридски”

В Университетската ботаническа градина Екопарк – Варна за XV-ти пореден път се проведе турнир по конен спорт за купата на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. През двата състезателни дни, участниците се надпреварваха в 6 дисциплини.

 

ХІV-ти Международен конгрес за османска социална и икономическа история

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е домакин на ХІV-тия Международен конгрес за османска социална и икономическа история, който ще се проведе в сградата на Ректората между 24 и 27 юли 2017 г.

Второ класиране на кандидат-студентите за учебната 2017/2018 г. в Софийския университет

Вторият етап на класирането на кандидат-студентите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2017/2018 г. беше обявен днес.

Доц. д-р Татяна Алексиева от Алма матер бе отличена с медал „А. С. Пушкин“

По предложение на Българската национална мрежа на преподавателите по руски език и култура Президиумът на Международната асоциация на преподавателите по руски език и литература отличи доц. Татяна Алексиева за големите й заслуги в разпространението на руския език по света.

Софийският университет е домакин на Световния конгрес по биооткрития 2017

В рамките на три дни в Софийския университет “Св. Климент Охридски” ще се проведе Световният конгрес по биооткрития 2017 (World BioDiscovery Congress 2017). В събитието участват над 100 участници от повече от десет страни, сред които Великобритания, Германия, Италия, Русия, Южна Корея, Китай, Сингапур, Турция, Белорусия и други.

Позиция на Софийския университет

През последните пет години одитите на Сметната палата показаха редица слабости на счетоводната политика и счетоводната отчетност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. По тази причина одиторите на Сметната палата не са заверявали финансовите отчети на Софийския университет или са го заверявали с резерви.