Начало / Новини / Новини и събития

   
In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 27 април 2020 г. ни напусна проф. дхн Елена Костадинова Киркова, дългогодишен преподавател и първата жена – професор по химия в историята на Химическия факултет (сега Факултет по химия и фармация) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Поклонението ще се състои на 5 май 2020 г. от 12.00 ч. в ритуалната зала на Централните софийски гробища при условията на въведеното извънредно положение.

Студенти на Алма матер спечелиха състезанието по международно право Jessup

Отборът на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" взе най-голямата награда и се нареди сред най-добрите отбори в света в най-престижното състезание по международно право – Phillip C. Jessup, спонсорирано от международната кантора White & Case LLP.

От фасадата на Ректората на Софийския университет се отстраняват съществуващи от 20 години външни климатични тела

Сградата на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е архитектурен, исторически и художествен паметник на културата от национално значение, както и една от най-значимите сгради в архитектурно отношение в страната.

През последните години ръководството на Университета полага огромни усилия по консервацията и реставрацията на сградата, с цел опазването на статута й като значим архитектурен паметник от национално значение, съблюдавайки и спазвайки всички действащи и относими закони и наредби.

Стартира работата по договор за инженеринг на представителната сграда на проект „Наследство БГ“

На 23 април 2020 г. в Зала 1 на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, при спазване на предписанията за предпазване от COVID 19, беше връчен договор за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)”.

Гeолого-географският факултет отбелязва официалния си празник

В Деня на Земята, 22 април, Геолого-географският факултет чества своя официален празник, присъединявайки се към най-голямата гражданска научна инициатива в световен мащаб Earth Challenge 2020 (Предизвикателство за Земята). Тази година Денят на Земята се отбелязва за 50-ти път. За първи път той се провежда през 1970 г. в САЩ, а през 1990 г. е обявен за международен празник. В България се отбелязва от 1993 година. Целта е хората по света да се обединят в защита на природата и околната среда.

На 18 април стартира Конкурсът „Наследство БГ“ / 2020

През 1984 г. ЮНЕСКО прие предложението на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места /ИКОМОС/ 18 април да бъде обявен за Международен ден за опазване на паметниците на културата. Темата тази година е: „Споделени култури, споделено наследство, споделена отговорност“.

In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 17 април 2020 г. в Париж, вследствие на COVID-19, почина проф. дфн Венко Кънев (21.07.1942 - 17.04.2020 г.), дългогодишен преподавател, доцент в Катедрата по испанистика и португалистика на Факултета по класически и нови филологии, световноизвестен учен испанист и латиноамериканист, носител на Почетния знак със синя лента на Софийския университет.

In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 20 април 2020 г. след продължително боледуване ни напусна доц. д-р Васил Георгиев Пенев (1959-2020) – дългогодишен преподавател във Философския факултет.

Поклонението ще се състои на 23 април 2020 г., четвъртък, от 14 ч. на Централните софийски гробища.

Възпитаници на Софийския университет завоюваха медали на Третата отворена математическа олимпиада за студенти

В периода 22-23 март 2020 г. в гр. Ашхабад, Туркменистан, се проведе Третата отворена математическа олимпиада за студенти . Предвид обстоятелствата, състезателите от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ участваха в нея задочно. Нашите студенти спечелиха златни, сребърни и бронзови медали, а в отборното класиране отборът от Факултета по математика и информатика извоюва сребърен медал.

Отлично представяне на студенти от Факултета по математика и информатика на състезание по програмиране

Два от отборите по програмиране на Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ заеха първо място на проведеното на 4 април 2020 онлайн Пето междууниверситетско състезание по програмиране, организирано от Нов български университет. Факултетът по математика и информатика е на първо място в крайната класация по университети. Ръководител на отборите на Алма матер е доц. Милен Петров.

In memoriam

Софийският университет с дълбоко прискърбие съобщава, че на 3 април 2020 г. ни напусна проф. дфн Андрей Василев Апостолов (1935-2020) – дългогодишен преподавател във Физическия факултет.

Поклонението ще се състои на 9 април 2020 г. от 12:00 ч. в ритуалната зала на Траурен комплекс "Мира" (срещу арката на Централни софийски гробища).

In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 31 март 2020 г. внезапно ни напусна проф. д-р Елена Любомирова Хаджиева-Меродийска (30.03.1957 – 31.03.2020), дългогодишен преподавател във Факултета по славянски филологии, ръководител на Катедра по български език като чужд.
Поклонението ще се състои на 3 април 2020 г., петък, от 12.30 ч. на Централни гробища.

Първи дистанционни публични защити в Департамента за информация и усъвършенстване на учители

В периода 28-29 март 2020 г. във виртуална класна стая успешно се проведоха първите дистанционни публични защити в Департамента за информация и усъвършенстване на учители към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В общо 12 сесии своите дипломни разработки защитиха 58 специализанти от Следдипломна квалификация №7625.

Заповед на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Заповед на ректора на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО и заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус) за удължаване срока на действието на заповеди № РД-19-124/8.03.2020 г., № РД-19-139/13.03.2020 г. и № РД-19-140/18.03.2020 г. до 10 май 2020 г.

Стартира производство на български маски, шлемове и очила

Министърът на икономиката Емил Караниколов проведе среща с български производители и учени, на която бяха представени образци на маски, защитни шлемове и очила, на които стартира производство, съобщиха от Министерството на икономиката.

Заповед на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Заповед на ректора на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО и заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус) и във връзка с писмо № 9104-31/16.03.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Дистанционни учебни занятия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

На основание заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и заповед № РД-19-139/13.03.2020 г. на Ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус), и във връзка с писмо №9104-31/16.03.2020 г. учебните занятия в Университета се провеждат дистанционно.

Софийският университет и Университетът „Св. Климент Охридски“- Битоля подновиха договора за двустранно сътрудничество

Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков и ректорът на Университета „Св. Климент Охридски“- Битоля проф. Сашо Коруновски подновиха договора за двустранно сътрудничество между двете висши училища. Церемонията по подписването на договора се проведе в Ректората.

Софийският университет и Съюзът на архитектите в България сключиха меморандум за сътрудничество

Ректорът на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков и председателят на Управителния съвет на Съюза на архитектите в България проф. д-р арх. Тодор Булев подписаха меморандум за сътрудничество между двете институции. На срещата присъстваха още архитект Ваня Фурнаджиева, главен секретар на Съюза, и чл.-кор. проф. Николай Витанов, заместник-ректор на Алма матер.

„Всичко е любов“ Vol.2

За втора поредна година Студентският съвет на Софийския университет организира конкурса „Всичко е любов“. На 5 март 2020 г. се проведе церемония, на която победителите в трите категории на конкурса – картина, фотография и литература, бяха наградени.

В Алма матер започна инициативата „Среща с кариерен консултант“

Кариерните консултанти от сектор „Кариерно развитие“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Мария Кирова и Надя Стоянова организират регулярни срещи със студентите на Алма матер.

Ден на отворените врати във Факултета по журналистика и масова комуникация

Във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се провежда Ден на отворените врати. Организатори на събитието, което предоставя повече информация за академичните профили, материалната база и възможностите, които предлага факултетът, са Факултетният студентски съвет и Факултетът по журналистика и масова комуникация.

Среща-дискусия на тема: "Пресечни точки между педагогическата теория и практика"

В Конферентната зала в Ректората се провежда среща-дискусия на тема: “Пресечни точки между педагогическата теория и практика“. Събитието се организира от Учебно-научната лаборатория по експериментална и професионална педагогика „Проф. д-р Петър Нойков“.

Инструменти, услуги и ресурси на мрежата EURAXESS за кариерно развитие на учените

В рамките на проект EURAXESS TOP IV “Open to the World”, партньор в който е Софийският университет „Св. Климент Охридски“, е публикувана брошура, която представя актуална информация за инструментите, услугите и ресурсите на мрежата EURAXESS, които са разработени в подкрепа на кариерното развитие на учените.

Партньорството на Стопанския факултет с Европейската инвестиционна банка стартира с гост-лекция на Лиляна Павлова

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ чрез Стопанския факултет стана първият академичен партньор на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в България. Съвместното партньорство започна с гост-лекция от вицепрезидента на ЕИБ г-жа Лиляна Павлова. Темата на нейната лекция беше „ЕИБ – предизвикателства и възможности за България“.

Трета обща докторантска конференция „Млади изследователи“

В Аулата започна Третата обща докторантска конференция „Млади изследователи“. Събитието е организирано от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в него участват над 50 изследователи, работещи в различни научни области. Конференцията продължава традицията, създадена в хода на приключилия проект „Докторантски център“ и е заявка за устойчивост на дейностите, насочени към подкрепа на младите учени.

Академичният съвет взе решение да отнеме почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Ханс Франк, Бернхард Руст, Едвалд Роберт Валентин фон Масов и Едуард Колрауш

Почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет води началото си от 1902 г., когато на Екзарх Йосиф І е присъдено званието „почетен магистър на правото“. През 1920 г. Иван Вазов първи получава званието „доктор хонорис кауза“, с което през годините са удостоени личности като Дмитрий Лихачов, Сергей Аверинцев, Пол Рикьор, Жак Дерида, Умберто Еко, Харолд Пинтър, Марио Варгас Льоса, Иън Макюън, между тях нобелови лауреати като Ирен и Фредерик Жолио-Кюри, Лео Есаки, Бари Бариш, Орхан Памук, Мо Йен, а от днес – и Жерар Муру. Наред с изследователите и деятелите на културата между лауреатите са и политически личности като Индира Ганди, Рихард фон Вайцзекер, Франсоа Митеран, Хелмут Кол, Романо Проди, Михаил Горбачов, Михаел Бар-Зоар и Шимон Перес.

Академичният съвет прие промени в таксите за обучение за новоприети студенти и докторанти в част от факултетите на Софийския университет през учебната 2020/2021 г.

На заседание, проведено на 26 февруари 2020 г., Академичният съвет на Университета утвърди годишните такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти за учебната 2020/2021 г.

Проф. д-р Чавдар Христов бе удостоен с Почетен знак със синя лента на Софийския университет

На заседание на Академичния съвет ректорът проф. дфн Анастас Герджиков връчи на проф. д-р Чавдар Христов Почетния знак със синя лента на Софийския университет. Предложението за удостояване с високото отличие е на Факултета по журналистика и масова комуникация по повод цялостния му принос за развитието на журналистиката, за приноса му към дейността на Факултета по журналистика и масова комуникация и към катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“.

Проф. Жерар Муру бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

На тържествена церемония, която се състоя в Аулата в Ректората, нобеловият лауреат по физика за 2018 г. проф. Жерар Муру бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото българско висше училище е на Физическия факултет.

In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 21.02.2020 г. ни напусна проф. д-р Блажо Блажев, дългогодишен преподавател във Факултета по славянски филологии, изтъкнат изследовател в областта на русистиката, славистиката, съпоставителното езикознание, лингводидактиката, блестящ преводач и вдъхновен учител на няколко поколения филолози.

Поклонението ще се състои на 27 февруари 2020 г. (четвъртък) от 12:30 ч. в църквата на гробищен парк Бакърена фабрика.

Проектът УНИТе допринася за диалога с младите учени за изграждане на атрактивна научно-изследователска среда в Софийския университет

Една от съществените цели на проекта УНИТе е да привлече млади таланти и водещи изследователи в научната си дейност. Предпоставка за това е наличието на отлични условия за научни изследвания. С тази цел екипът на УНИТе активно подпомага дейността на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ за прилагане на принципите на Европейската харта за изследователите и Кодекса за поведение при наемане на изследователи (Хартата и Кодекса). Особено важна е адаптацията на изследователите към предстоящите промени.

Софийският университет участва в традиционната кандидатстудентска борса

За поредна година Софийският университет „Св. Климент Охридски” участва в събитието, организирано от Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация и Сдружение „Кандидатстудентска борса“. До 28 март 2020 г. младите хора в София, Пловдив, Монтана, Велико Търново, Добрич, Варна, Бургас, Хасково и Стара Загора ще могат да се запознаят със специалностите, начина за кандидатстване и обучението в най-авторитетния университет в България, както и възможностите за реализация след завършване на висше образование.

Започна изграждането на три лаборатории по проект за ЦВП „Наследство БГ“

На 17 февруари 2020 г. в сградата на ул. „Московска“ № 6А (София, бивш Княжески дворец), започнаха строително-ремонтните дейности за три лаборатории към Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“: Лаборатория „Дигитален етнографски архив”, Лаборатория за дигитализация на движимо културно наследство и Лаборатория за дигитализация на нематериално културно наследство.

Започва кандидатстудентската кампания на Софийския университет за учебната 2020/2021 година

На 17 февруари 2020 г. започва приемът на заявления за явяване на изпити за първата и втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет. Крайният срок е 13 март 2020 г. за първата кандидатстудентска сесия и 29 май 2020 г. за втората кандидатстудентска сесия.

Стартираща конференция на RDA-BG Node (Български национален възел)

В Софийския университет "Св. Климент Охридски" се проведе стартиращата конференция на RDA-BG Node (Български национален възел). Research DATA Alliance е международна организация, фокусирана върху развитието на инфраструктурата и дейностите на научно-преподавателската общност, които намаляват бариерите пред споделянето и обмена на данни и ускоряването на иновациите, базирани на данни в световен мащаб. Домакин на българския център на RDA е Факултетът по математика и информатика на Софийския университет.

За четвърта поредна година Софийският университет получи наградата на вестник „24 часа“ за най-добро висше училище в България

На церемония, организирана от вестник „24 часа“, за четвърти път бяха връчени награди на най-добрите университети, определени на база на тяхното класиране в Рейтинговата система на висшите училища в България. На събитието присъстваха представители на академичните среди, министри, представители на местната власт, бизнеса и медиите.

Завърши випуск 2019 г. на Факултета по науки за образованието и изкуствата

280 бакалаври и магистри от випуск 2019 г. на Факултета по науки за образованието и изкуствата получиха дипломите си за завършено висше образование. С отличен успех са 54 абсолвенти. Четирима завършват с пълен отличен.

In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с прискърбие съобщава, че на 7 февруари 2020 г. почина доц. Чавдар Георгиев Лозанов, дългогодишен преподавател във Факултета по математика и информатика.

Поклонението ще се състои на 12 февруари 2020 г. от 11.00 часа в Ритуалната зала на Централните софийски гробища.

"Последна радост" спечели „Алтер“ за най-добро представление

Театър-лаборатория „Алма Алтер“ раздаде своите награди „Алтери“ за 2020 година. Традиционно бляскавата церемония се състоя в нощта на Оскарите в Театралната зала на Софийския университет. Безапелационно „Алтер“ за най-добро представление получи "Последна радост" по Йордан Йовков. Спектакълът е финансиран по програма „Културно наследство“ на Националния фонд „Култура“.

Открита бе изложбата „И мога вече сам да се разкажа...”, посветена на 125-годишнината от рождението на Гео Милев

В Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“ бе открита съвместна изложба заедно с Националния литературен музей, посветена на 125 г. от рождението на Гео Милев. Експозицията „И мога вече сам да се разкажа...” може да бъде разгледана до 20 март 2020 г.

Първи колоквиум “Приложение на глобалните навигационни спътникови системи в район Балкани-Средиземно море”

На 30 и 31 януари 2020 г. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе Първият колоквиум “Приложение на глобалните навигационни спътникови системи в район Балкани-Средиземно море”. В двудневния научен форум бяха представени съвременните разработки в тези области.

In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с прискърбие съобщава, че на 1 февруари 2020 година почина доц. д-р Михайлина Михайлова, дългогодишен преподавател в Юридическия факултет.

Богословският факултет отбеляза своя празник

На 30 януари Богословският факултет тържествено отбеляза деня на св. Трима светители – св. Василий Велики, Св. Йоан Златоуст и св. Григорий Богослов, който е и празник на православните богословски школи.

Проф. д.н. Любомир Стойков и доц. д-р Бистра Векилска бяха удостоени с Почетния знак със синя лента на Софийския университет

На заседание на Академичния съвет ректорът проф. дфн Анастас Герджиков връчи на проф. д.н. Любомир Стойков и на доц. д-р Бистра Векилска Почетен знак със синя лента на Софийския университет. Предложението за удостояване с високото отличие на проф. Стойков е на Факултета по журналистика и масова комуникация, а на доц. Векилска - на Геолого-географския факултет.

Физическият факултет посрещна над 1000 души на щанда си по време на Националния научно-образователен фестивал „Намереното поколение“

На 25 и 26 януари 2020 г. Националният научно-образователен фестивал „Апетит за образование чрез практика“, заедно с институционалната подкрепа на Министерството на образованието и науката и с партньорството на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ и други частни и институционални партньори, събра в Националния дворец на културата професионалисти, ученици и учители от цяла България, както и бизнеси и организации, които съвместно работят за превръщането на образованието в практическо и в основна ценност за нашето общество.

Фондация “Св. Климент Охридски” обявява четиринадесети национален литературен конкурс за стихотворение и разказ

За наградите могат да кандидатстват студенти с българско гражданство, обучаващи се у нас и в чужбина. Участието в конкурса е с непубликуван разказ или стихотворение.

Софийският университет и Българската търговско-промишлена палата продължават сътрудничеството си

Заместник-ректорът по научноизследователска и научна проектна дейност на Софийския университет чл.-кор. проф. дфзн Николай Витанов се срещна с председателя на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов. По време на разговора бе обсъдено дългогодишното сътрудничество между двете институции, както и възможностите за подобряване взаимодействието между висшите училища и бизнеса.