Начало / Новини / Новини и събития

   
Трето класиране на кандидат-студентите за учебната 2020/2021 г. в Софийския университет

Резултатите от третия етап на класирането на кандидат-студентите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2020/2021 г. бяха обявени днес.

В Алма матер бяха валидирани нови пощенски марки, посветени на Антарктида

В двора на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе церемония по валидиране на пощенски марки, посветени на 200-годишнината от откриването на Антарктида и 50 години български научни изследвания на Ледения континент.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Националната компания индустриални зони подписаха меморандум за сътрудничество

Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков и изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ) Антоанета Барес подписаха меморандум за сътрудничество между двете институции.

Второ класиране на кандидат-студентите за учебната 2020/2021 г. в Софийския университет

Резултатите от втория етап на класирането на кандидат-студентите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2020/2021 г. бяха обявени днес.

In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 8 юли 2020 г. внезапно почина нашият млад и изключителен колега доц. д-р Симеон Петров Замковой, преподавател във Факултета по математика и информатика на Алма матер.

Поклонението ще се състои на 14 юли 2020 г. (вторник) от 13.30 часа в храм "Св. св. Кирил и Методий" (адрес: ул. „Царица Елеонора“ 6, ж.к. "Красно село").

Алиансът „Трансформация за Европа (Т4Е)“ с участието на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е избран за „Европейски университет“

Пет милиона евро се отпускат на транснационалния алианс „Т4Е“ за стартиране на съвместната стратегия за консолидиране на европейската университетска екосистема. Инициативата за мрежи от европейски университети е една от водещите инициативи с оглед на амбициите на Европейския съюз да изгради европейско пространство за образование.

Проф. дфн Анастас Герджиков е новият председател на Съвета на ректорите

На заседание, проведено на 7 юли 2020 г., ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков беше избран за председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България.

Първо класиране на кандидат-студентите за учебната 2020/2021 г. в Софийския университет

Резултатите от първия етап на класирането на кандидат-студентите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2020/2021 г. бяха обявени днес.

Футболният отбор на Алма матер стана Национален университетски шампион

Въпреки извънредната епидемична обстановка в страната, свързана с COVID-19, със заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-302/03.06.2020г. (т. 5), както и по предложение на Техническата комисия по Футбол към Асоциацията за университетски спорт „Академик“ (протокол №36/09.06.2020г.), Управителният съвет на Асоциацията за университетски спорт „Академик“ прие да се стартира финалния етап на Националния университетски шампионат по футбол 2019/2020 г.

In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 2 юли 2020 г. след кратко боледуване почина проф. д-р Иван Петров Калчев, преподавател във Философския факултет на Алма матер.

Опелото ще се отслужи на 6 юли 2020 г. от 11.00 ч. в Католическия параклис на Централните софийски гробища.

Позиция на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

На 29.06.2020 г. в. „Труд“ е публикувал мнение, което наред с квалификации за други хора засяга честта и достойнството на членове на академичния състав на Софийския университет.

Продължават обученията на учители в Департамента за информация и усъвършенстване на учители

В края на учебната година продължават квалификационните курсове на Департамента за информация и усъвършенстване на учители към Софийския университет (ДИУУ). В разгара на кандидатската кампания на учителите за професионално-квалификационни степени (ПКС) учителите още по-интензивно търсят срещи с университетски преподаватели и експерти.

Проект „Прозодични аспекти на българския език в съпоставителен план с други езици с лексикално акцентуване“

На 12 декември 2019 г. влезе в сила договор между Фонд „Научни изследвания“ и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за финансиране на научноизследователския проект „Прозодични аспекти на българския език в съпоставителен план с други езици с лексикално акцентуване“ със срок за изпълнение 36 месеца, който се осъществява с участието на преподаватели от Университета на Саарланд (Германия) и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – от Факултета по славянски филологии и Факултета по класически и нови филологии.

18-та Национална олимпиада по информационни технологии 2020 г.

18-тата Национална олимпиада по информационни технологии за ученици се проведе на 27 юни 2020 г. Събитието традиционно се организира от Министерството на образованието и науката, като този път в организацията активно се включи Софийският университет „Св. Климент Охридски” чрез Факултета по математика и информатика, който осигури технологично първото виртуално провеждане на Олимпиадата.

In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 25 юни 2020 г. от земния свят си тръгна внезапно доц. д-р Михаела Йорданова, пре­подавател по латински език и фармацевтична терминология във Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Заповед на ректора на Софийския университет с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус)

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус), със заповед № РД-19-258 от 26 юни 2020 г. ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ удължава до 31 август 2020 г. срока на действието на заповед № РД-19-214/12.06.2020 г.

Кариерен форум на Факултета по математика и информатика

Започна Кариерният форум на Факултета по математика и информатика. Събитието, което се провежда за единадесета поредна година, ще продължи до 25 юни 2020 г. под мотото „Знам и искам да го докажа”. Организатор е Кариерният център на Факултета по математика и информатика, а главен спонсор отново е „САП Лабс България“. Медийни партньори на събитието са ComputerWorld и „Кариери“.

На 22 юни 2020 г. започва регистрацията за класиране на кандидат-студентите за учебната 2020/2021 година

Процедурата по регистриране за класиране и подаване на документи за класиране е електронизирана и се извършва единствено на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университета – http://www.uni-sofia.bg.

Изпит по математика II за кандидат-студенти

При спазване на противоепидемичните мерки в 9.00 ч. в аудитория 272 в Ректората на Софийския университет започна конкурсният изпит по математика II. Кандидат-студент изтегли тема № 3, по която ще работят 1023 кандидати, подали заявления за явяване на изпита.

Изпит по биология за кандидат-студенти

При спазване на противоепидемичните мерки в 9.00 часа в Ректората на Софийския университет започна конкурсният изпит по биология, за който са се записали 1245 кандидати.

Започнаха строително-ремонтните дейности в основната сграда на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“

На 18 юни 2020 г. в сградата на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 7а (гр. София) се проведе т. нар. „първа копка“ за строително-ремонтните дейности по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“. Сградата е паметник на културата от местно значение, а за ремонтирането й е получено одобрение от Националния институт за недвижимо културно наследство. Дарена е на Университета от професор по медицина.

In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 17 юни 2020 г. внезапно ни напусна проф. дфн Георги Маринов Георгиев, дългогодишен преподавател във Физическия факултет.

Студентски сборник „Българската книга по света“

Заглавието на този студентски сборник ясно разкрива тематиката му. „Българската книга по света“ отразява пътуването на родната ни литература в търсене на признанието, което заслужава – от първото английско издание на „Под игото“ през 1893 г. до чуждоезичните преводи на съвременните ни писатели.

In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 16 юни 2020 година внезапно ни напусна проф. Веселин Любомиров Страшилов (на 71 години), дългогодишен преподавател във Физическия факултет.

Поклонението ще се състои на 20 юни 2020 г. от 13.00 часа в ритуалната зала на Централните софийски гробища.

Най-вълнуващата любовна история за Ромео и Жулиета оживя под липите в Софийския университет

След дълъг период на социална изолация Театрална лаборатория ''Алма Алтер'' се срещна със своята публика в едно от най-интимните представления от репертоара си - „Ромео и Жулиета – сонет за безсмъртната любов“.

Връчен бе договор за колокация на сървърно оборудване по проект „Наследство БГ“

На 12 юни 2020 г. беше връчен договор на фирма „ЕВОЛИНК“ АД ( www.evolink.com ) за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на колокация за нуждите на Център за обработка на големи масиви от данни в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“.

Изпит по химия за кандидат-студенти

При спазване на противоепидемичните мерки в 9.00 часа в Ректората на Софийския университет започна изпитът по химия, за който са подали заявления 1089 кандидат-студенти.

Стартира приемът на договори по проект „Студентски практики – Фаза 2“

Софийският университет “Св. Климент Охридски” стартира прием на договори на студенти, ментори и обучаващи организации по проекта „Студентски практики – Фаза 2“ от 15 юни 2020г.

Заповед № РД – 19-214 /12.06.2020 г. на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 2, т. 7 и 10 от ПУДСУ, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус)

НАРЕЖДАМ:

Връчени са четири договора за доставка на апаратура за Центъра по архeометрия към Софийския университет

На 11 юни 2020 г. в сградата на Центъра по археометрия към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (София, ж.к. Лозенец, ул. „Галичица“ № 35) бяха връчени договорите на избраните изпълнители по обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване за нуждите на Център по археометрия с лаборатория по консервация и реставрация.

Софийският университет е сред двадесет и петте най-добри университета по индикатор „Контакт с работната среда“ според U-Multirank 2020

В изданието на Ю-мултиранк за 2020 година Софийският университет е сред класираните двадесет и пет най-добри университета по индикатор „Контакт с работната среда“ – Global Top 25 performer in Contact to Work Environment. Този показател бележи значимостта, която Университетът отделя на включването на професионалния опит в програмите за обучение на студентите си.

In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с прискърбие съобщава, че ни напусна проф. д-р Вера Ганчева, дългогодишен и много уважаван преподавател в специалност "Скандинавистика". Поклонението ще се състои на 15 юни 2020 г. от 12.00 ч. в храм „Св. София“.

Софийският университет се изкачи със 150 места в QS World University Rankings

В световната класация на университетите QS World University Rankings за 2021 г. Софийският университет се нарежда на 601-650 място. Най-старият и авторитетен български университет участва в класацията от 2014 г. и сегашното място е най-високото до момента. Тази година университетът се изкачва със 150 места напред.

Стартира кампанията за кандидатстване на педагогическите специалисти за професионално-квалификационни степени

На 01 юни 2020 г. в Департамента за информация и усъвършенстване на учители /ДИУУ/ стартира кампанията за кандидатстване на педагогическите специалисти за професионално-квалификационни степени. Във връзка с пандемичната обстановка в страната документите ще се подават по електронен път на специално създадената за това платформа .

Виртуална разходка в Университетската ботаническа градина – Балчик

След месеци на изолация Университетската ботаническа градина - Балчик „отвори“ врата за виртуална разходка.

Студенти на Софийския университет заеха първите места в конкурса за млади учени Лаборатория за слава FameLab

На 17 май 2020 в София се проведе националният финал на конкурса за млади учени Лаборатория за слава FameLab. Конкурсът тръгва от Фестивала на науката в Челтнъм, Обединеното кралство и се организира за четиринайсета поредна година в България от Британски съвет с подкрепата на Министерството на образованието и науката и Аурубис България. Софийският университет е дългогодишен партньор на FameLab и е висшето училище и научна организация с най-много победители в историята на конкурса.

Проф. Георги Каприев получи наградата „Питагор” в категорията хуманитарни и социални науки

За дванадесета поредна година Министерството на образованието и науката връчи наградите „Питагор“ за принос в развитието на българската наука. Сред учените, получили престижната награда, е проф. Георги Каприев от Философския факултет на Софийския университет. Той бе удостоен по повод постиженията му в хуманитарните и социалните науки.

Награждаване на участници във визуалната викторина „Познавате ли съкровищата на България?“

На 24 май 2020 г. в двора на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе церемония по награждаване на участници във визуалната викторина „Познавате ли съкровищата на България?“.

Проф. Анастас Герджиков: „За стремежа към знание няма непреодолими пречки“

Скъпи преподаватели и студенти,

Скъпи приятели на Софийския университет,

За първи път от спонтанното възникване на празника на българската просвета и култура, според някои сведения – преди повече от 200 години, няма да имаме възможност с шествия, събрания и празненства да се преклоним пред делото на създателите и апостолите на славянската писменост и култура, първоучителите светите братя Кирил и Методий и техните ученици.

Заповед № РД – 19-179 /21.05.2020 г. на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование, чл. 29, ал. 2, т. 7 и 10 от ПУДСУ и Заповед РД-01-268 от 15.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус)

Софийският университет ще участва в процеса на реинтеграция на български учени, завърнали се от чужбина

В Централното фоайе в Ректората се проведе брифинг, на който министърът на образованието и науката Красимир Вълчев съобщи, че Министерският съвет е одобрил актуализацията на Националната научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“, с която ще се ускори реинтеграцията на български учени, които се връщат да работят в България, като се финансират техни проекти.

Пояснения във връзка с решението на Академичния съвет за кандидат-студентската кампания в Софийския университет

Във връзка с публикации в медиите, в които се твърди, че в специалност „Право“ в Софийския университет ще се приема без изпит и че решението на Академичния съвет ощетява кандидатите, които не са подали навреме заявления за втора или трета матура по балообразуващ предмет, съобщаваме следното:

Студенти на Алма матер се включиха в националната телефонна линия на Министерството на труда и социалната политика

В периода на извънредното положение студенти от Катедра „Социална педагогика и социално дело на Факултета по науки за образованието и изкуствата се включиха като доброволци в националната телефонна линия на Министерството на труда и социалната политика и оказваха психологическа подкрепа на нуждаещи се групи. Така те не само изразиха съпричастността си към борбата срещу коронавируса COVID-19, но и се включиха в процеса.

Четиринадесети Национални филологически четения за студенти и докторанти в чест на светите братя Кирил и Методий

За четиринадесета поредна година и за пръв път онлайн в Югозападния университет "Неофит Рилски" се проведоха традиционните Национални филологически четения за студенти и докторанти. Научният форум бе открит с приветствие към участниците от Декана на Филологическия факултет - проф. д-р Магдалена Панайотова. Големият брой студенти и докторанти от български и чуждестранни висши училища се срещнаха чрез виртуална връзка с членовете на научното жури в две секции - "Литературознание" и "Езикознание".

Академичният съвет одобри промени в Правилника за приемане на студенти в Софийския университет за учебната 2020/2021 година

Във връзка със заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-268 от 15.05.2020 г. Академичният съвет одобри промени в Правилника за приемане на студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2020/2021 година.

ЦВП „Наследство БГ“ и Сдружение "Прегърни ме" подписаха споразумение за сътрудничество

На 13 май 2020 г. в Ректората на Софийския университет "Св. Климент Охридски", при спазване на задължителните мерки за сигурност, Сдружение „Център за върхови постижения „Наследство БГ“ и Сдружение „Прегърни ме“ подписаха рамково споразумение за сътрудничество.

ЦВП „Наследство БГ“ и Телевизия ТУРИЗЪМ ООД подписаха споразумение за сътрудничество

На 13 май 2020 г. в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, при спазване на задължителните мерки за сигурност, Сдружение „Център за върхови постижения „Наследство БГ“ и Телевизия ТУРИЗЪМ ООД подписаха рамково споразумение за сътрудничество.

Успех за студентите от Факултета по математика и информатика на Алма матер на XXXII Републиканска студентска олимпиада по програмиране

Отборите от Факултета по математика и информатика на Софийския университет "Св. Климент Охридски" завоюваха първо място на XXXII Републиканска студентска олимпиада по програмиране. Ръководител на отборите е доц. Милен Петров.

Заповед на ректора на Софийския университет с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус)

На основание чл. 32, ал. 1, т.1 от ЗВО и заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус) със заповед № РД-19-172 от 7 май 2020 г. ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ удължава до 25 май 2020 година срока на действието на заповеди № РД-19-124/8.03.2020 г. , № РД-19-139/13.03.2020 г. и № РД-19-140/18.03.2020 г .

Емблематичната колекция от едроразмерни кактуси и сукуленти в Университетската ботаническа градина – Балчик отново е експонирана на открито

В края на месец април, въпреки ограниченията в следствие на пандемията от COVID-19, една от визитните картички на Университетската ботаническа градина – Балчик – колекцията от едроразмерни кактуси и сукуленти, бе експонирана в „Градината на боговете” и градина "Разсадника”. Растенията презимуваха на закрито през студените зимни месеци в оранжерия, при температура не по-ниска от 12°С.