Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет „Св. Климент Охридски“ прекратява конкурс за академична длъжност, ДВ бр. 55/ 03.07.2018 г.

   

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява, че във връзка с решение на Академичния съвет от 27.06.2018 г., протокол № 12 от 27.06.2018 г. прекратява процедурата по конкурс за професор в професионално направление:

  • 4.2. Химически науки (Аналитична химия) – един,

обявен в Държавен вестник, бр. 50 от 15.06.2018 г.

 

За информация :

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2,

София 1504, бул. Цар Освободител № 15,

тел. 02/986-11-83.