Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет „Св. Климент Охридски“ отменя обявени конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 42 от 22.05.2018 г.

   

 

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ отменя обявяването на конкурсите за академични длъжности, обнародвано в Държавен вестник, бр. 41 от 18.05.2018 г. стр. 64, стр. 65, обявление № 5084.