Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява, че прекратява процедура по конкурс за „професор“, ДВ бр. 83/17.10.2017 г.

   

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява,

че във връзка с решение на Академичния съвет от 27.09.2017 г., Протокол № 14,

 

прекратява процедурата по конкурс за „професор“ в професионално направление:

 

  • 4.4. Науки за Земята /Физическа география и ландшафтна екология/ - един,

 

обявен в Държавен вестник, брой 51/27.06.2017 г.

 

За информация:

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/986-11-83.