Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 5/17.01.2012 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за:

професори по:

 • 2.1. филология /алтайска и корейска литература и култура/ - един;
 • 2.1. филология /френска литература/ - един;
 • 1.3. педагогика на обучението по литература /методика на обучението по литература – ученето и преподаването на литературата/ - един;
 • 4.6. информатика и компютърни науки /информатика: софтуерни технологии – софтуерни процеси/ - един;
 • 4.6. информатика и компютърни науки /информатика – приложение на ИКТ в образованието, обработка на знания в цифрови библиотеки и системи за електронно обучение/ - един;
 • 1.3. педагогика на обучението по математика /теория и методика за решаване на задачи по математика/ - един;
 • 1.3. педагогика на обучението по математика /оценъчно-диагностични изследвания на обучението по математика/ - един;
 • 4.6. информатика и компютърни науки /информатика: софтуерни технологии – анализ и проектиране/ - един;
 • 4.5. математика /алгебра и теория на числата/ - един;

доценти по:

 • 2.1. филология /езикознание с английски език/ - един;
 • 4.4. науки за земята /геология и проучване на полезните изкопаеми – нефтена геология/ - един;

главни асистенти по:

 • 4.2. химически науки /физикохимия – биофизикохимия/ - един;
 • 4.5. математика /математическа логика/ - един,

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”, бр. 5/17.01.2012 г.

 

Справки и документи: в Ректората, стая 108, София 1504, бул. “Цар Освободител” 15,
тел. 987-36-34