Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на проект Зелен синтез на наночастици и изследване на техния антимикробен и цитотоксичен ефект в проект на СУ - SUMMIT

   

Срок за подаване на документите: от 21.05.2024 г. до 26.05.2024 г.

 

Проект по договор № 70-123-661 от 16.04.2024 г. „Зелен синтез на наночастици и изследване на техния антимикробен и цитотоксичен ефект“ (№ 4120) в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“, дейност 3.4 Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост № BG-RRP-2.004-0008 по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира технически сътрудници от Биологически Факултет, които ще бъдат назначени на позиция технически сътрудник, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа на проекта:

1. Длъжност Технически сътрудник
2. Функции Лаборантска работа
3. Необходимо образование Бакалавър 3-ти курс от всички специалности на Биологически ф-т Много добри оценки по микробиология
4. Необходима експертиза Познаване на органична и неорганична химия в рамките на висшето образование Интерес към микробиологията и химията

 

Избраните членове на екипа на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност Технически сътрудник
Функции по проекта Лаборантска работа
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя

700

 

 

 

Брой часове на ден 4
Брой месеци по проекта 1

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта);
  • Автобиография (CV европейски формат);
  • Диплома за средно образование.

 

Документи се приемат от 21.05.2024 г. до 26.05.2024 г. на имейл адрес iaivanova@uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 28.05.2024 г. от 13:00 ч. събеседване с допуснатите кандидати.
  3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 29.05.2024 г.
  4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация: тел. 0898753883 - Илияна Иванова