Начало / Новини / Календар / Тържествено връчване на наградите на победителите от конкурса по превод в памет на проф. Борис Парашкевов

Заседателна зала 1, Ректорат

На 27 май 2024 г. от 14.00 ч. в Заседателна зала 1 в Ректората ще се проведе тържествено връчване на наградите на победителите от конкурса по превод в памет на проф. Борис Парашкевов.

Проф. д-р Борис Парашкевов (1938-2021) е дългогодишен преподавател в специалност „Немска филология“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, изтъкнат германист с международно признание, специалист по диахронна лингвистика, етимология, история и историческа граматика на немския език, оставил ярка следа и като преводач от немски и фински език.

Събитието се организира от Факултета по класически и нови филологии и се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата в Софийския университет "Св. Климент Охридски".