Начало / Новини / Календар / Работен уебинар - България и Централна Азия: културен дигитален мост

ZOOM

Преподаватели и студенти от Софийския университет, Казахския национален университет „ал–Фараби“ и Бухарския държавен университет споделят етнокултурни практики в дигитална среда.

На 10 май 2024 г. започва поредица от работни уебинари, организирани от Факултета по класически и нови филологии (ФКНФ) с участието на Научно–образователния и културен център „ал-Фараби“ и Центъра по източни езици и култури (ЦИЕК) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Междукултурните срещи се провеждат онлайн, в рамките на проекта „България и Централна Азия: диалог на културите в дигитална среда“, с участието на лектори и студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, от Казахския национален университет „ал–Фараби“, Казахстан и Бухарския държавен университет, Узбекистан.

Основната цел на този проект е, в рамките на двудневната учебна виртуална етнопрактика, студенти и преподаватели от страните-партньори да представят своите страни и да обменят опит. Очакването е, по този начин студентите да обогатят своите знания и придобият нов опит в общуването в дигитална среда с представители от други страни и култури и да създадат полезни професионални контакти и ориентирани към бъдещето колегиални и личностни партньорства.

По време на форумите ще бъдат представени и възможностите на новите технологии в областта на образованието и междукултурната комуникация. Дигиталният културен мост ще послужи като перспектива за иницииране на съвместни програми и изследователски проекти със страните от Централна Азия.

На първата среща, на 10 май 2024г., участие ще вземат преподаватели и студенти от Софийския университет и от Казахския национален университет „ал–Фараби“, Казахстан. Вторият ден на дигиталния форум ще се проведе след една седмица, на 17 май 2024г., с участието на Бухарския държавен университет, Узбекистан. На третия уебинар, който се предвижда да се състои през ноември т.г., студентите от трите университета ще представят съвместния продукт от културния дигитален мост – изготвения видеофилм за етнокултурното многообразие и историята на страните участници във форума.

Работният език на уебинарите е английски, за презентациите на руски език е осигурен превод на български.

Организаторите любезно канят преподаватели, докторанти, студенти от СУ „Св. Климент Охридски” и от други университети от България и Централна Азия, както и всички специалисти, които проявяват интерес към тематиката на Дигиталния културен мост България – Цертрална Азия, да се включат активно в дискусиите.

Първи ден: 10 май: от 10.00 ч., ЦИЕК, зала "Тагор" ет.2 кабинет 20 / София 1303, бул. Тодор Александров № 79/ или онлайн участие в Zoom Platform:

https://us02web.zoom.us/j/3086780807?pwd=eS9sMkRpSVM2a1Nsb3IwNGgyWDRydz09&omn=86586858061

Втори ден: 17 май: от 10.00 ч. в платформата Zoom Platform:

https://us02web.zoom.us/j/3086780807?pwd=eS9sMkRpSVM2a1Nsb3IwNGgyWDRydz09&omn=84685339192

Програми на уебинарите през месец май 2024 г.:

Програма

България-Казахстан

България-Узбекистан