Начало / Новини / Календар / Премиера на "Времената в изречения с ментални предикати" и "Жанрови и стилистични особености на онлайн медиите".

Заседателна зала 2, Ректорат

 

Университетско издателство "Св. Климент Охридски" ще представи две знакови изследвания, публикувани от преподаватели в Катедрата по български език през 2024 г. - книгата на д-р Ласка Ласкова "Времената в изречения с ментални предикати" и книгата на д-р Катерина Войнова със заглавие "Жанрови и стилистични особености на онлайн медиите".
Събитието ще се състои на 15.05.24 г. от 16 ч. в Зала 2 в Ректората на Софийския университет.

Книгата на д-р Ласка Ласкова Времената в изречения с ментални предикати тества приложимостта на идеите на немския философ Ханс Райхенбах, които имат основополагащо значение при съвременните анализи на хронологичните значения в текста. Работата дискутира видововременните комбинации на глаголните сказуеми в матричното и вложеното изречение. Изследването е особено любопитно, тъй като анализира семантични и морфо-синтактични фактори, които влияят върху моделите на съобщителните сложни съставни изречения с глагол за възприятие в главното изречение.Изследването на д-р Катерина Войнова Жанрови и стилистични особености на онлайн медиите представя новите възможности за влияние върху огромна аудитория, обръща внимание на предизвикателствата и перспективите пред дигиталните медии. Авторката предлага езиковедски и стилистичен подход към актуална тема. Различни аргументативни и манипулативни стратегии са извлечени при анализ на богат и разнообразен емпиричен материал. Целта на изследването е не само да открои спецификите на дигиталните медии, но и да ги представи убедително пред широка аудитория, като повиши медийната грамотност на съвременния читател.