Начало / Новини / Календар / Практически семинар за учителите по религия

Богословски факултет, зала 8

На празника на светите Братя Кирил и Методий - 11 май от 11.00 ч. в зала 8 в Богословския факултет на Софийския университет ще се проведе традиционният практически семинар за учители по религия. Той се организира в сътрудничество с Регионалното управление на образованието София-град. На семинара ще бъдат представени добри практики от педагогическата дейност на учителите по религия от София и страната. Ще вземат участие преподаватели от Богословския факултет, експерти от РУО, учители, докторанти, студенти.

Събитието се организира от Катедра "Практическо богословие" към Богословския факултет и се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет.

По време на форума ще се даде възможност на учители по религия от училища в столицата и страната и от неделни училища да представят свои педагогически идеи и постижения при преподаването на предмета религия.

Семинарът е отворен за студенти, докторанти и всички, които се интересуват от практическите въпроси на религиозното образование у нас.

Програма:

11ч. -11,30 ч.

  1. Приветствия
  2. Поздрав от ученици от 150 ОУ „Цар Симеон“, София

11,30 – 12,45 ч.

Първи модул: Новите технологии и обучението по религия

  1. Данко Калапиш: Приложение на новите технологии в обучението по религия
  2. Дарина Мавродиева: Коледни традиции в България и по света - модел на иновативна педагогическа практика.

Втори модул: Междупредметните връзки в обучението по религия

  1. П. Спирова, З. Иванова: Учебната задача в урока по религия
  2. Нина Климукова Междупредметни връзки в обучението по религия и изобразителното изкуство.

12,45-.13 ч. - Дискусия

13 -13,30 ч. Почивка

13,30– 14,30 ч.

Трети модул: Нови подходи в обучението по религия

  1. Дарина Мавродиева: Реализация на комплекс от адаптирани нагледни средства в обучението по религия на деца със СОП
  2. Ваня Иванова: Доброто взаимодействие между училище и църква
  3. Тодор Башиянов: Игра „Живи картини“. Урок върху притчата за Блудния син.
  4. Майка Серафима (Пиринска): От практиката на неделното училище в Драгалевския манастир

Дискусия