Начало / Новини / Календар / POIESIS / POLEMOS: Георги Арнаудов за Силвия Чолева, Яна Букова, Марин Бодаков

Театрална зала, Ректорат

В следващото издание на поредицата POIESIS / POLEMOS разглеждаме не един, а трима поети: Силвия Чолева, Яна Букова и Марин Бодаков. Изборът е на водещия – композитора Георги Арнаудов, а негов събеседник ще е Кирил Василев.

POIESIS / POLEMOS е серия, посветена на задълбочения разговор върху българската поезия от последните десетилетия. Специфичният формат, в който един поет, писател, литератор или критик, представя по свой избор друг български поет, залага не само на компетентното, но и на лично ангажираното говорене. В поредицата досега са били представяни Цочо Бояджиев, Иван Станев, Кирил Мерджански и Миглена Николчина. За своя разговор Георги Арнаудов е избрал заглавието

ГРАНИЦИТЕ (И СРЕДАТА) НА ПОЕЗИЯТА

Когато поставям по този начин темата и избирайки тези знакови за съвременната българска поезия имена и фигури от културния ни живот, аз залагам няколко основни неща за обсъждане:

Първо очертаването на границите на това понятие, така както можем да го разбираме днес, в една епоха на медии и социални мрежи и на съвместно съществуване на различни разбирания за това какво е поезия. Аз различавам най-общо три основни групи: тази на виртуалната графоманска поезия с нейния захаросан свят, тази на конюнктурните стихотворци, следващи посоката на минимално съпротивление на материала и максимално публично одобрение, и накрая тази на създаващите съвременно поетично слово автори, които изследват и, макар и трудно, видоизменят света около нас.

На второ място ще си позволя да разширя понятието поезия с връщането му към античното poïeo (ποιέω) – правя, разбирано като действието или процеса на създаването на нещо. Хайдегер нарича poiesis „раждането“ и дава примерите за цъфтежът на цвета, излизането на пеперуда от пашкула и падането на водопад, когато снегът започне да се топи, а разглежданите от мен тази вечер автори са великолепен пример за това.

Третата тема, която аз поставям с такова заглавие, е тази за състоянието на средата, в която се развива това „изкуство на правенето“ – у нас, а и по света, т.е. темата за културната среда с всичките й важни подтеми: създаването и подхранването на културна общност, медийният фон, изкуственият интелект като инструмент или заплаха.

– Георги Арнаудов

11