Начало / Новини / Календар / Международна конференция Петнадесети славистични четения на тема „Полемики и избори“

Аула, Ректорат

На 16.06.2022 г. от 10.30 в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се открива Международната конференция Петнадесети славистични четения на тема „Полемики и избори“ (16-18 юни 2022 г.)

Славистичните четения на Факултета по славянски филологии се провеждат от 1992 г. традиционно на всеки две години. През 2022 г. конференцията ще се проведе за пръв път в хибриден формат – присъствено и онлайн. Докладите от конференцията подлежат на анонимно рецензиране и се публикуват в сборник.

Международният организационен комитет на Славистичните четения включва учени с безспорен авторитет в славистиката: проф. д-р Бошко Сувайджич (Сърбия), проф. д-р Звонко Ковач (Хърватия), проф. д-р Джузепе дел Агата (Италия), проф. дфн Луциан Суханек (Полша), проф. д-р Людмила Ухлиржова (Чехия), проф. дфн Панайот Карагьозов (България), проф. дфн Маргарита Младенова (България).

Програмният комитет по традиция се състои от представители на двете славистични катедри на факултета: „Катедра по славянски литератури“ и „Катедра по славянско езикознание“.

В програмата на тридневния форум са включени 130 доклада на утвърдени и млади учени от 15 страни: България, Германия, Испания, Северна Македония, Полша, Русия, Словакия, Сърбия, Украйна, Хърватия, Чехия, Япония, Румъния, Унгария, САЩ.

Докладите са организирани в три основни направления: „Езикознание“, „Литературознание“, „Културология. Антропология. Фолклористка“ със следните секции:

Езикознание: Синтаксис и семантика; Методика; Лексикология и ономастика; Диалектология; Терминология и словообразуване; История на езика

Литературознание: Съвременни литератури; Стари литератури; Междулитературни връзки; Феминизъм; Избори и полемики на литературния XIX век; Междувоенни литератури; Литература, история, идеология; Култура на прехода

Културология. Антропология. Фолклористка: Културология; Фолклористика; Кино и театър.

Програма