Начало / Новини / Календар / Кръгла маса на тема: „Топография на първите библейски преводи на св. братя Кирил и Методий на старобългарски език“

Богословски факултет

Проучването на старобългарските преводи на Свещеното Писание, осъществени от св. братя Кирил и Методий преди и по време на тяхната моравска мисия, има повече от двустолетна научна история. Въпреки дългата изследователска традиция, основните проблеми на рецепцията на библейските книги в Славянското средновековие, последователността на тяхното навлизане, времето и мястото на поява на някои от старозаветните текстове, идентификацията на използваните гръцки образци за старобългарските преводи и др., все още остават силно дискутирани.

Събитието се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет.